Výroba elektřiny ve čtvrtém čtvrtletí roku vzrostla meziročně o 7 %. Celkem bylo vyrobeno v českých elektrárnách cca 23,4 TWh elektrické energie. Naopak významně poklesla spotřeba zemního plynu, což bylo dáno především nadprůměrnými teplotami na konci roku.

Poslední čtvrtletí roku podle aktuálních statistik Energetického regulačního úřadu patřilo především elektrické energii, když vzrostla jak výroba, tak i spotřeba elektřiny. Co se týče výroby elektřiny, do konečných statistik významně promluvilo množství odstávek jaderných elektráren v posledním čtvrtletí předloňského a a loňského roku.

Je nutné podotknout, že odstávky neměly vliv pouze na výrobu z jaderných elektráren, která vzrostla o více než 47 %, ale podepsaly se také na výrobě elektřiny ze zemního plynu. V meziročním srovnání byla výroba paroplynových elektráren nižší o 38 %.

{"country":"CZE","type":"AREA","from":"2016-10-01","to":"2016-12-31","caption":"V\u00fdroba elekt\u0159iny v \u010cesk\u00e9 republice v posledn\u00edm \u010dtvrtlet\u00ed roku 2016.","url":"https:\/\/energodock.cz\/energodock\/get_online_generation_data.php","source":"shortcode","start_date":"2016-10-01","end_date":"2016-12-31"}

S vyšší výrobou jaderných elektráren v ČR souvisí i vyšší exporty elektrické energie –  saldo soustavy dosáhlo v posledním čtvrtletí 3,7 TWh. Nejvýraznější nárůst bilance soustavy byl v měsíci říjnu, kdy bylo saldo meziročně více než dvojnásobné.

Souvislost s výrobou jaderných elektráren je patrná i z toho, že právě v říjnu roku 2016 jaderné elektrárny vyráběly po dobu dvou týdnů pouze cca 1 500 MW. Naopak v říjnu loňského roku se pohyboval výkon jaderných elektráren stabilně kolem 3,5 GW. Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku dosáhly dokonce po více než 950 dnech české jaderné elektrárny plného výkonu.

{"country":"CZE","type":"AREA","from":"2017-10-01","to":"2017-12-31","caption":"V\u00fdroba elekt\u0159iny v \u010cesk\u00e9 republice v posledn\u00edm \u010dtvrtlet\u00ed roku 2017.","url":"https:\/\/energodock.cz\/energodock\/get_online_generation_data.php","source":"shortcode","start_date":"2017-10-01","end_date":"2017-12-31"}

Mírný nárůst zaznamenala i spotřeba elektřiny. Vzrostla celkem na 19,6 TWh, přičemž se jednalo o nárůst o 0,2 %.

Po delší době také významně vzrostl instalovaný výkon konvenčních elektráren v ČR. Zvýšení o 660 MW je důsledkem zahájení zkušebního provozu nadkritického bloku elektrárny Ledvice.

Zemního plynu se spotřebovalo podstatně méně

Opačné statistiky byly patrné u spotřeby zemního plynu. Jeho spotřeba v České republice klesla meziročně o více než 8 % a dosáhla hodnoty 28 611 GWh, přičemž nižší spotřeba byla zaznamenána ve všech třech měsících čtvrtletí.

Důvodem je podle statistik ERÚ zřejmě vyšší průměrná teplota, která se v loňském posledním čtvrtletí pohybovala o 1,5 °C nad dlouhodobým průměrem.  Nicméně i při přepočtu spotřeby plynu na srovnatelné teplotní podmínky došlo k poklesu spotřeby o 3,2 %.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *