Domů
Elektrárny v Evropě
EK schválila Německu převod fondu pro správu vyhořelého paliva do rukou státu
Zdroj: RWE

EK schválila Německu převod fondu pro správu vyhořelého paliva do rukou státu

V prosinci 2016 schválil německý parlament zákon, který převádí zodpovědnost za dočasné a trvalé uložení jaderného odpadu ze soukromých společností na německý stát. Vstup zákona v platnost závisel na jeho  posouzení Evropskou komisí, která řešila jeho soulad s pravidly hospodářské soutěže. Evropská komise vydala v pátek 16.6. tiskovou zprávu, ve které shledává vznik tohoto fondu v hodnotě 24 miliard euro (630 mld. Kč) v souladu s pravidly EU pro státní podporu.

Němečtí provozovatelé jaderných elektráren společnosti RWE, EON, Vattenfall, Energie Baden-Wuerttemberg a Stadtwerke Muenchen mají díky posvěcení zákona Evropskou komisi o jednu starost méně. Jakmile naplní fond v hodnotě 24 miliard euro, nebudou již zodpovědní za další osud vyhořelého jaderného paliva z jejich elektráren.

Volba energetického mixu je plně v rukou členských států

Jedním ze základních práv každého členského států Unie je svobodná volba energetického mixu, s čímž souvisí i možnost volby, zda investovat do jaderných zdrojů, či nikoliv.

Úkolem Komise je v těchto záležitostech pouze dohlížet na to, zda jsou veřejné prostředky na podporu energetických společností v souladu s pravidly pro státní podporu a zda je tím pádem zajištěna ochrana jednotného vnitřního trhu EU.

Ani 24 miliard euro nemusí dle Komise stačit

Komise považuje německé rozhodnutí za převzetí závazků za vyhořelé palivo státem za státní podporu především proto, že celková výše nákladů na uložení paliva je v současnosti velmi nejistá. Částka 24 miliard euro nemusí dle Komise plně ochránit Německo před dopady případných budoucích vícenákladů souvisejících s trvalým uložením vyhořelého paliva.

Ačkoliv odhadovaná potřebná velikost fondu na uložení paliva je založena na nejlepších aktuálně dostupných informacích, jsou výpočty zatíženy značnou mírou nejistot. Nejdůležitějším faktorem je, že Německo podobně jako Česká republika nemá vyřešenu otázku umístění trvalého skladu vyhořelého paliva. Zatím také neexistují a nejsou dlouhodobě provozovány žádné obdobné stavby, které by mohly poskytnout odpovídající cenovou referenci.

Fond v rukou státu ochrání Německo před možným negativním vývojem hospodaření provozovatelů JE

Hlavním cílem státní pomoci je dle názoru Komise dostatečně zabezpečit prostředky pro budoucí nakládání s jaderným odpadem před případným zhoršením finanční situace jednotlivých provozovatelů německých jaderných elektráren. Správa fondu ve veřejných rukou je dle německých úřadů nezbytná vzhledem k plánovanému odstavení všech jaderných elektráren v Německu do roku 2022. Německo by bez tohoto opatření mohlo čelit situaci, že by díky finančním problémům provozovatelů elektráren mohlo nést všechny náklady na zajištění dlouhodobého uložení vyhořelého paliva samo.

Komise ve svém rozhodnutí uvádí, že státní podpora nepřekračuje nezbytnou míru a že narušení trhu touto státní podporou je omezeno na akceptovatelnou úroveň.

Trvalé úložiště je otázkou příštích desetiletí

Zatímco mezisklady jaderného paliva disponují dostatečnými kapacitami a od května letošního roku všechny postupně přecházejí do rukou vlády, situace ohledně trvalého úložiště je mnohem komplikovanější.

V současnosti probíhá proces výběru lokality pro trvalé úložiště vyhořelého paliva a je velmi nepravděpodobné, že vybraná lokalita bude známa dříve než v roce 2030. Trvalé úložiště jaderného odpadu pak v krajním případě může být v uvedeno do provozu až okolo roku 2050.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se