Úložiště radioaktivního odpadu – obecný popis a situace v ČR