Evropská statistická agentura Eurostat zveřejníla první odhady ohledně emisí zplodin CO2 za rok 2016 a dle předběžných závěrů došlo oproti roku 2015 k jejich mírnému poklesu.

Stejně jako v posledních letech došlo i loni v EU k poklesu emisí CO2. Podle zprávy Eurostat poklesla v EU vloni produkce CO2 z fosilních paliv o 0,4 % v porovnání s předešlým rokem. Eurostat dále ve své zprávě uvádí, že oxid uhličitý je majoritní složkou ovlivňující globální oteplování – tvoří až 80 % ze všech skleníkových plynů vypuštěných v EU do atmosféry. Agentura zároveň zdůrazňuje, že poklesu bylo dosaženo během ekonomického růstu.  Během stejného období došlo k meziročnímu růstu HDP dle dat serveru Trading economics ve výši 1.8 %.

Nejvíce snížily emise tyto státy: Malta (- 18.2 %), Bulharsko (-7 %), Portugalsko (-5,7 %) a Velká Británie (-4,8 %). Naopak k největšímu nárůstu došlo ve Finsku (+8,5 %), na Kypru (+7 %), ve Slovinsku (+5,8 %) a v Dánsku (5,7 %).

Malta dosáhla velkého zlepšení i loni. Ovšem tyto úspěchy jsou dány i výchozí pozicí země, kde ještě v roce 2013 byl energetický mix tvořen z 98,4 % tepelnými elektrárnami spalujícími ropu. ČR se pohybovala na průměru EU a to se snížením emisí ve výši 0,7 % a na celkovém množství vypouštěných spalin v EU se podílela 3 %.

Změna emisí CO2 v EU v roce 2016 vzhledem k roku 2015. Zdroj: Eurostat
Změna emisí CO2 v EU v roce 2016 vzhledem k roku 2015. Zdroj: Eurostat
Štítky: emise CO2EU

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *