EU plánuje zavést postupné snižování minimální dovozní ceny čínských panelů

DomůEvropská UnieEU plánuje zavést postupné snižování minimální dovozní ceny čínských panelů

Evropská unie plánuje zavést systém postupného snižování minimální dovozní ceny solárních panelů vyrobených v Číně. Minimální dovozní cena bude snížena každé 3 měsíce a tržní ceny by měla dosáhnout v září roku 2018. Proti snižování dovozních cen se staví evropští výrobci panelů, kteří tvrdí, že opatření zapříčiní zrušení mnoha pracovních míst v tomto odvětví, naopak dovozci panelů a developeři solárních projektů tvrdí, že ceny nejsou snižovány dostatečně rychle.

Členské státy EU ve čtvrtek projednaly návrhu Evropské komise zavést nový postup pro stanovení minimální dovozní ceny solárních panelů vyrobených v Číně. V rámci nového systému, který původně navrhla Evropská komise v červenci, EU již nebude používat index Bloomberg pro stanovení budoucí minimální ceny, ale minimální dovozní ceny solárních článků a panelů budou postupně snižovány na základě indexu Taiwan PVInsight až do září 2018, kdy by měla být opatření odstraněna a mělo by být dosaženo tržní ceny.

Tento návrh byl dle tiskové zprávy Solar Power podpořen pouze jedním členským státem, 13 členských států bylo proti a 14 se zdrželo hlasování. Jelikož se v hlasování nevyjádřila většina členských států pro, ani proti návrhu, má Evropská komise volné ruce v jeho realizaci.

Najít vhodné řešení pro všechny zúčastněné strany však zůstává obtížné. Evropská unie čelí protichůdným zájmům výrobců fotovoltaických článků a panelů a zbytkem fotovoltaického průmyslu, těžícího z dovozu levných panelů. Na jedné straně tak stojí EU ProSun, hájící zájmy výrobců požadující účinnou ochranu domácího průmyslu a na straně druhé společnost Solar Power Europe, která požaduje ukončení antidumpingových opatření.

Mezi oběma stranami neexistuje jednomyslnost ani ohledně nových minimálních dovozních cen fotovoltaických panelů a článků. Návrh Evropské komise plánuje příští úpravu minimální dovozní ceny na 1. října. Minimální dovozní ceny fotovoltaických panelů by tak měly poklesnout o 2 centy/W  na 0,39 eur/W pro polykrystalické panely a na 0,44 eur/W pro monokrystalické panely. Snižování cen bude pokračovat, pokud vstoupí v platnost nové nařízení. Dle něj by do 1. července 2018 ceny poklesly na 0,18 eur/W a 0,21 eur/W pro fotovoltaické články a 0,30 eur/W pro poly- a monokrystalické panely.

Evropská unie přijala antidumpingová opatření vůči fotovoltaickým panelům dováženým z Číny již v roce 2013. V té době panovaly mezi EU a Čínou napjaté vztahy kvůli obvinění čínských společností z cenového dumpingu. Situaci nakonec vyřešila dohoda o zavedení minimální dovozní ceny 0,56 eur/W, antidumpingových cel v rozsahu až 64,9 % pro panely mimo dohodu a protidotačních cel o maximální hodnotě 11,5 %.

Solar Power Europe vs EU ProSun

Christian Westermeier, prezident Solar Power Europe, souhlasí s EU ProSun, že nikdo ve fotovoltaickém průmyslu není přesvědčen, že nařízení je dobrým řešením.

Jak uvedlo sdružení Solar Power Europe, plánované snížení minimálních dovozních cen stanovuje cenu solárních panelů o 30 % vyšší než je současná světová tržní cena. Sdružení dodalo, že dosud nezná přesné datum vstupu nového nařízení v platnost, ale je pravděpodobné, že bude platné od října. Kromě toho existují pochybnosti o tom, že návrh podporuje záměr ukončit antidumpingová opatření do září 2018.

„Jsme vážně znepokojeni účinkem, jaký bude mít nová minimální dovozní cena na solární odvětví v Evropě. Ceny, které jsou výrazně vyšší než tržní, očividně negativně ovlivňují rozvoj solárních průmyslu,“ uvedl Christian Westermeier.

Na opačném konci stojí Milan Nitzschke, prezident EU ProSun, které sdružuje výrobce fotovoltaických článků a panelů, bojujícího proti subvencím Číny čínským výrobcům fotovoltaických panelů.

„Nové antidumpingové ceny jsou nižší než mezinárodní výrobní náklady. Jsou fakticky samy dumpingovými cenami. To činí z antidumpingového nařízení EU frašku,“ prohlásil Milan Nitzschke, prezident EU ProSun.

„Ceny fotovoltaických elektráren v Evropě se za posledních 10 let snížily o 72 %. Bez minimálních cen by to bylo o 74 %, tedy pouze o 2 % více, protože minimální dovozní ceny se vztahují pouze na solární články a panely, které tvoří pouze část solárního systému. Zrušení antidumpingových opatření by bylo pro zákazníky bezvýznamné, nýbrž katastrofální pro výrobce,“ dodává Nitzschke.

Očekává se, že Evropská komise zveřejní konečné výsledky svého průběžného přezkumu v září. V březnu rozhodla, že minimální dovozní ceny, antidumpingová a antisubvenční opatření pro čínské fotovoltaické výrobce v Evropě by měla pokračovat po dobu 18 měsíců.

Levný dovoz netrápí pouze evropské výrobce

S levným dovozem, a to zejména z Číny, mají kromě evropských výrobců panelů problém i výrobci v USA. Americké společnosti vyrábějící solární fotovoltaické panely tak bojují o zavedení importní daně na solární články a moduly vyráběné zahraničními výrobci.

Navýšení dovozních cel na fotovoltaické články a moduly by však mohlo mít devastující následky pro tamní solární průmysl. Pokud by byla cla nastavena podle požadavků amerických výrobců, mohlo by to podle GTM Reasearch znamenat až dvoutřetinový propad v poptávce po panelech.

Úvodní fotografie: Steve Rainwater