EU schválila přísnější limity emisí pro energetiku, Česko s Německem bylo proti

DomůEvropská UnieEU schválila přísnější limity emisí pro energetiku, Česko s Německem bylo proti

Evropská unie v minulém týdnu schválila přísnější limity pro emise NOx, SO2 a dalších látek, které se dotknou i evropských uhelných elektráren. Proti hlasoval blok zemí v čele s Německem a Polskem, ke kterým se přidala i Česká republika. Přísnější limity mají být splněny do roku 2021.

Na konci minulého týdne proběhlo klíčové hlasování o limitech některých znečišťujících látek pro evropské elektrárny. Limity byly nakonec, i díky změně postoje Velké Británie, schváleny. I přesto šlo o jedno z nejtěsnějších hlasování.

Aby byl návrh schválen, musely pro něj hlasovat země, které představují 65 % obyvatelstva EU. Schváleno nakonec bylo většinou 65,14 % hlasů.

Proti návrhu se vytvořila poměrně silná opozice, která byla tvořena především zeměmi ze střední a východní Evropy. Kromě očekávaného Polska se k opozici přidalo také, na uhlí stále poměrně závislé, Německo.

Elektrárna Belchatów s největšími emisemi CO2 v systému EU ETS zdroj: commons.wikimedia.org

Podporu návrh nezískal ani v České republice, kde je stále největším zdrojem hnědé uhlí. Mezi další země v opozici proti návrhu bylo Bulharsko, Finsko, Maďarsko, Rumunska a Slovensko.

Polsko, které je ve své energetice na uhlí životně závislé, již začíná počítat, kolik budou provozovatele tamních elektráren nové limity stát finančních prostředků. Podle prvních odhadů se náklady mohou dostat až na 2,3 mld. EUR.

Poprvé budou stanoveny limity i pro emise rtuti

Ve schváleném dokumentu se vůbec poprvé objevují limity pro emise rtuti. Ostatní přísnější limity se týkají CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky, které jsou již nyní platné. Limity jsou dále děleny podle výkonu bloků, zpravidla do 300 MW a nad tuto hodnotu.

Elektrárna Počerady

Z českých elektráren se limity mohou dotknout například elektrárny Počerady, kde jsou nad novými limity především emise NOx a SO2, což vyplývá z plnění limitů stanovených integrovaným povolením pro tuto elektrárnu. Naopak například emise oxidů uhlíku by byly splněny u všech provozovaných bloků.