EU snížila emise uhlíku o 4,5 %

DomůEvropská UnieEU snížila emise uhlíku o 4,5 %

Evropská unie snížila množství vypouštěných emisí v roce 2014 v průmyslovém sektoru o 4,5 %. Plyne to z údajů, které každý rok posílá přes 11 000 vybraných elektráren a průmyslových podniků v rámci zprávy o ročním množství vypuštěných emisí. Na základě toho lze konstatovat, že energetické a průmyslové odvětví je rok od roku více šetrné k přírodě a životnímu prostředí.

Ačkoliv se jedná o úspěch, je snížení emisí nižší, než se obecně předpokládalo. Odborníci totiž odhadovali snížení emisí o 5,5 %. Pro porovnání, v roce 2013 klesly emise pouze o 1,8 %, a proto se nyní jedná vítaný výsledek. Celkově bylo v roce 2014 v rámci EU Emissions Trading Scheme (EU ETS) vypuštěno do ovzduší 1 812 milionů tun CO2. EU ETS se vztahuje na více než 11 000 subjektů z celé Evropské unie, Islandu, Norska a Lichtenštejnska a mělo by tak pokrýt zhruba 45 % všech vypuštěných skleníkových plynů na území těchto států.

Snížení skleníkových plynů podporuje názor EU, že ekonomický růst nemusí znamenat navýšení vypouštěných emisí do ovzduší. Ačkoliv se ekonomika stále vzpamatovává z poslední krize a roste, objem skleníkových plynů klesá díky efektivnějším technologiím a obecně šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí. Tato skutečnost bude určitě jedním z hlavních argumentů na konferenci v Paříži na konci letošního roku.

Bohužel ne ze všech výsledků můžeme být nadšeni. Množství emisí se sice podařilo snížit, ale přebytek emisních povolenek v EU ETS se snížil pouze o 30 milionů tun, což představuje zhruba 1,4 %. Navíc toho bylo docíleno především díky backloadingu, kterým se z aukcí stáhnulo 400 milionů povolenek, a nikoliv díky přirozeným tržním silám.