Domů
Evropská Unie
Euractiv: Aktualizované klimaticko-energetické plány stále nedodalo 11 států EU
Evropská komise
Zdroj: LIBER Europe / Creative Commons / CC BY 2.0

Euractiv: Aktualizované klimaticko-energetické plány stále nedodalo 11 států EU

Země EU měly do konce letošního prvního pololetí předložit aktualizaci národních klimaticko-energetických plánů (NKEP), avšak podle serveru Euractiv 11 z nich tak doposud ještě neučinilo. Podle neziskové skupiny Coalition for Energy Savings zatím žádný z 16 dosud předložených NKEP není plně v souladu s aktualizovanou směrnicí o energetické účinnosti. Pouze čtyři země - Itálie, Litva, Lucembursko a Španělsko - předložily plány, které jsou téměř v souladu s požadavky aktualizované směrnice EED.

Členské státy EU měly do 30. června 2023 předložit Evropské komisi návrhy národních klimaticko-energetických plánů (NKEP). V nich měly vlády nastínit nová opatření - včetně opatření v oblasti energetické účinnosti - ke splnění cíle EU snížit do konce desetiletí čisté emise skleníkových plynů o 55 %.

Evropská komise má nyní čas do konce roku, aby posoudila každý plán zvlášť a poskytla doporučení pro jednotlivé země, tedy šest měsíců před posledním termínem pro předložení konečných NKEP v červnu 2024, píše server Euractiv.

Podle nové zprávy pouze 16 zemí EU splnilo červnový termín pro předložení aktualizovaných národních plánů v oblasti energetiky a klimatu Evropské komisi na období do roku 2030. Žádný z nich přitom není plně v souladu s nejnovějšími cíli EU v oblasti energetické účinnosti.

Kromě toho "čtyři země - Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Švédsko - ve svých plánech vůbec nereflektují požadavky nové směrnice EED," uvedlo sdružení v nové zprávě. "V nejlepším případě berou na vědomí, že byla přijata nová směrnice, ale své návrhy podle nových ustanovení neaktualizují," uvedlo sdružení.

Bude potřeba revidovat

Poprvé je celkový cíl EU týkající se energetické účinnosti rozdělen mezi členské státy na základě referenčního vzorce, který stanoví jejich národní příspěvky, s automatickým mechanismem pro vyplnění mezer v případě, že země nesplní svůj závazek snížit konečnou spotřebu energie o 1,5 % ročně v období 2024-2030.

Směrnice o energetické účinnosti (EED), která byla přijata na začátku tohoto roku, stanoví celoevropský cíl snížit spotřebu energie do roku 2030 nejméně o 11,7 %.

"Již předložené plány jsou stále na hony vzdáleny evropským očekáváním a je nutné je dále revidovat," upozornilo sdružení.

Odložení termínu

Tři měsíce po červnovém termínu pro předložení návrhů aktualizovaných plánů jich stále chybí 11 - plány Německa, Francie, Polska, Rakouska, Belgie, Bulharska, Česka, Irska, Řecka, Lotyšska a Rumunska.

Předchozí NKEP byly dokončeny v roce 2020, ale již nejsou v souladu s klimatickými ambicemi EU stanovenými v Evropské zelené dohodě, které byly aktualizovány v loňském roce po ruské invazi na Ukrajinu s cílem urychlit postupné ukončení dovozu ruských fosilních paliv.

Začátkem tohoto měsíce Evropská komise informovala členské státy EU o aktuálním stavu a varovala, že pokud neobdrží návrhy NKEP do konce října, "nebude je moci posoudit do prosince 2023".

"Vzhledem k tomu, že tři měsíce po uplynutí lhůty pro předložení návrhů plánů stále chybí 11 plánů, Komise zkoumá další možnosti následných právních opatření," uvedla Komise v poznámce, kterou sdílela s ministry životního prostředí 27 členských států EU.

Faktem ovšem je, že státy se ocitly v nepříjemné situaci, některé směrnice balíčku Fit for 55 nebyly v původním termínu dodání plánů schválené. Například Směrnice RED III vyšla teprve v posledních dnech. I to komplikovalo dokončení národních dokumentů.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se