Příprava klimaticko-energetických plánů nebyla pouze byrokratickým cvičením

DomůObnovitelné zdrojePříprava klimaticko-energetických plánů nebyla pouze byrokratickým cvičením

Některé členské státy EU doposud nesplnily povinnost odevzdat finální podobu jejich národních klimaticko-energetických plánů (NKEP) do konce roku 2019. Seznam zemí, které NKEP odevzdaly, plánuje Komise na svých webových stránkách zveřejnit během nadcházejících dnů. Informoval o tom portál Euractiv.

Evropská komise doposud odmítala poukázat na země, které neodevzdaly klimaticko-energetické plány včas, nicméně více než polovina zemí termín dodržela. Povinnost vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. Jedním z opozdilců je Německo, které potvrdilo, že NKEP ještě neodevzdalo vzhledem k nedávným změnám v klimatické politice. Podobně přesný termín nedodržela Česká republika. Finální podobu Vnitrostátního energeticko-klimatického plánu ČR projednávala Vláda ČR 13. ledna 2020. Podle příspěvku na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu z 14. ledna 2020 byl dokument již oficiálně předán zástupcům Evropské komise .

Komise plánuje detailní analýzu

Podle portálu Euractiv má nyní Komise právní důvody pro zahájení řízení o nesplnění povinnosti (angl. infringement) proti zemím, které termín nesplnily. Volí ovšem mírnější metody. Plánem je nyní všechny NKEP posoudit a vyhodnotit, jakým způsobem bylo naloženo s doporučeními Komise, která zveřejnila v červnu 2019. První návrhy klimaticko-energetických plánů totiž členské země odevzdávaly již na konci roku 2018.

Podle Pauly Pinho, ředitelky jednotky na generálním ředitelství pro energetiku Evropské komise, vypracování a odevzdání NKEP nebylo pouhým byrokratickým cvičením. Komise plánuje plány detailně analyzovat a identifikovat oblasti, kde mohou členské státy profitovat ze zvýšené regionální spolupráce.

Jsou vůbec NKEP ještě relevantní?

Do kontextu NKEP pak vstupuje před zhruba měsícem zveřejněný plán Evropské komise, tzv. Green Deal. Ten obsahuje návrh na zvýšení ambicí snižovat emise skleníkových plynů do roku 2030 – ze stávajících 40 % na 50–55 %. Pinho ovšem prohlásila, že to neznamená, že se NKEP mohou již nyní považovat za zastaralé. Plány prý budou využity jako základ, na kterém se budou stavět další vyšší ambice.

Wolfgang Vittorio D´innocenzo, italský energy attaché pro EU, se ovšem nechal slyšet, že NKEP jsou založené na momentálně existujících klimatických cílech pro rok 2030. D´innocenzo zdůraznil, že EU musí dosáhnout svých cílů pro rok 2020, než bude zvažovat další kroky. Podobně se vyjádřil i Pieter Liese, europoslanec ze strany EPP, podle kterého by se EU měla nejdříve soustředit na implementaci existující legislativy a následně zvážit nové cíle pro rok 2030 a 2050. A to i v kontextu toho, že cíl uhlíkové neutrality je stranou EPP plně podporován. Je tedy otázkou, jakým způsobem se bude s NKEP dále pracovat, a to zejména v kontextu možných brzkých legislativních změn.