Domů
Evropská Unie
Evropská komise schválila Lucembursku a Maltě podporu OZE

Evropská komise schválila Lucembursku a Maltě podporu OZE

Evropská komise na konci minulého týdne oznámila, že schválila schéma podpory obnovitelných zdrojů pro Lucembursko a Maltu. Lucembursko žádalo o posvěcení podpory v září loňského roku, Malta žádala v prosinci 2015. 

Podle tiskové zprávy došla Evropská komise k závěru, že navrhované schéma podpory je v souladu s legislativou Evropské unie a neodporuje podmínkám udělování státní podpory, která je povolena pouze v některých odůvodněných případech.

Schémata podpory obou zemí mají navýšit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, což je zároveň jedním z cílů Evropské komise. Závěrem komise je, že v důsledku zavedení podpory nebude nadměrně narušena hospodářská soutěž v energetickém sektoru těchto zemí.

Lucembursko žádalo o schválení podpory pro větrné, solární, bioplynové, vodní elektrárny a elektrárny spalující biomasu. Celkem Lucembursko počítá s tím, že podpora dosáhne v letech 2016 až 2020 cca 150 mil. EUR (cca 4 mld. Kč).

O schválení podpory obnovitelných zdrojů požádala na konci loňského roku i Malta, která chce na svém území podporovat solární elektrárny a onshore větrné elektrárny. Malta na rozdíl od Lucemburska bude poskytovat doplatek k tržní ceně elektřiny. Celkem má být provozovatelům elektráren vyplaceno kolem 140 mil. EUR (cca 3,8 mld. Kč) v letech 2016-2020.

Obě schémata podpory vyhovují podmínkám podpory, které jsou uvedeny v pokynech pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetice.

Cílem Evropské unie je dosáhnout v energetickém sektoru 20 % energie z OZE na celkové hrubé spotřebě energie, k čemuž obě schválená schémata podpory napomáhají.  V souladu s pokyny pro udělování státní pomoci nedostávají provozovatelé nad 500 kW běžný feed-in tariff, ale příplatek závislý na tržních cenách elektřiny.

Lucembursko má do roku 2020 dosáhnout 11% podílu obnovitelných zdrojů na celkové hrubé spotřebě elektřiny, zatímco Malta má dosáhnout 10 %.

V minulém týdnu schválila EK České republice podporu pro výrobu elektřiny z malých vodních elektráren a výrobu tepla z bioplynu. Na důležitější notifikaci podpory pro zdroje uvedené do provozu před rokem 2013 a od roku 2016 se stále čeká.

Komentáře

(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.