Sousední státy si budou muset vypomáhat při nedostatku elektřiny, zní plán EU