Podle dat Evropského sdružení výrobců automobilů došlo k nárůstu počtu nově registrovaných elektromobilů a plug-in hybridů v EU za první čtvrtletí letošního roku o 29,9 %. Nově registrovaných hybridů pak bylo o 61,2 % více.

K výraznému nárůstu registrací nových elektromobilů a plug-in hybridů přispělo Německo, kde bylo v prvním čtvrtletí letošního roku registrovaných 10 328 těchto vozidel, což je nárůst o 4 479 oproti prvnímu čtvrtletí 2016. V Německu se tak postupně začínají projevovat vládní podpory tohoto segmentu, ke splnění německého cíle milionu elektromobilů do roku 2020 má však Německo stále daleko.

Ve Velké Británii zaznamenali v prvních třech měsících letošního roku 12 091 nově registrovaných elektromobilů a plug-in hybridů, což je o více než 1000 vozů více než vloni a zároveň je to nejvíce ze všech zemí EU. První příčku v Evropě si ovšem stále drží Norsko, kde bylo registrováno 13 489 automobilů v této kategorii. Tato hodnota představuje 23% nárůst ve srovnání se stejným obdobím vloni.

Celkem bylo za sledované období v 23 členských státech EU, ze kterých jsou k dispozici data, v Norsku a Švýcarsku registrováno 62 340 elektromobilů a plug-in hybridů. Příspěvek ČR k celkovému počtu nově registrovaných automobilů na elektrický pohon v Evropě je marginální, byť v relativním vyjádření došlo k nárůstu o 100 %. V absolutních hodnotách bylo na našem území registrováno pouze 88 elektromobilů a plug-in hybridů.

Nejvíce hybridů bylo registrováno ve Velké Británii a Francii

V segmentu vozů s hybridním pohonem bylo ve Velké Británii registrováno 21 314 automobilů, což představuje nárůst o 45 %. Druhé místo v počtu nově registrovaných hybridů v uplynulém čtvrtletí patří Francii s 19 349 automobily.

Celkově bylo ve všech sledovaných zemích EU, Norsku a Švýcarsku v segmentu hybridů v prvním čtvrtletí letošního roku registrováno 118 194 vozů. V meziročním srovnání tak došlo k nárůstu přibližně o 60 %.  Také v této kategorii vozů došlo v ČR k téměř 100% nárůstu počtu nově registrovaných vozů, když jejich počet stoupl z 319 na 620.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *