Domů
Evropská Unie
Nová strategie EU určila termín pro dekarbonizaci dopravy
Evropská komise. Autor: Álvaro Millán
Zdroj: Flickr, Álvaro Millán

Nová strategie EU určila termín pro dekarbonizaci dopravy

Evropská komise představila Strategii udržitelné a inteligentní mobility. Zavázala se tím k dekarbonizaci a digitalizaci dopravního sektoru do roku 2050. Rovněž si klade za cíl zvyšovat jeho bezpečnost, propojenost a odolnost vůči budoucím krizím.

Plán pro dosažení evropských klimatických cílů se začíná uskutečňovat. 9. prosince 2020 zveřejnila Evropská komise Strategii udržitelné a inteligentní mobility (SSMS). Po odhalení strategií pro integraci energetického systému a vodík v červenci tohoto roku se jedná o další klíčový dokument. Stanovuje, jakým způsobem má být docíleno dekarbonizace a modernizace dopravy v Evropské unii (EU) do roku 2050.

Doprava pomáhá i škodí

Dopravní systém je nosnou konstrukcí evropské společnosti a ekonomiky. Přispívá 5 % k HDP EU a pracuje v něm přes 10 milionů lidí. Způsob, jakým zjednodušuje a zefektivňuje aktivity evropských občanů a podniků, si však vybírá svou daň jinde. Sektor je zodpovědný za zhruba čtvrtinu celkových emisí v EU. Vedle znečištění ovzduší a vody, je doprava zdrojem také znečištění hlukového a přispívá k úbytku biodiverzity. Sektor se rovněž stále potýká s vysokou mírou dopravních nehod a úmrtí na silnicích. Zároveň se jedná o odvětví tvrdě ekonomicky poznamenané koronavirovou krizí.

Předpokládá se, že transformace dopravního sektoru do značné míry podmíní úspěch Zelené dohody pro Evropu. Z výše uvedeného plyne, že ke komplexnímu odvětví, jakým doprava bezpochyby je, musí být přistoupeno holisticky. Je rovněž záhodno, aby se doprava EU stala v důsledku dosažení stanovených cílů nejen šetrnější k životnímu prostředí, inteligentnější a bezpečnější, ale také konkurenceschopnější a odolnější vůči krizím.

Dekarbonizace na vodě, na souši i ve vzduchu

Klíčovou ambicí SSMS je snížit emisní stopu z dopravního sektoru o 90 % do roku 2050. Postup pro naplnění tohoto cíle Komise opatřila několika milníky. Do roku 2030 má být nasazeno alespoň 30 milionů ekologických silničních vozidel do provozu a 100 evropských měst se má stát klimaticky neutrálními. Emise z plánovaných hromadných cest do 500 km dosáhnou nulových hodnot a mobilita se z velké části zautomatizuje. V tomto období se má také zdvojnásobit využití vysokorychlostní železniční dopravy a bezemisní plavidla budou připravena pro uvedení na trh. Pro leteckou dopravu se obdobný scénář očekává do roku 2035.

Rok 2050 byl stanoven jako nejzazší termín pro dekarbonizaci téměř všech osobních, dodávkových, autobusových a nových nákladních vozidel. Nákladní železniční doprava se zdvojnásobí, vysokorychlostní železniční doprava ztrojnásobí. V neposlední řadě bude v provozu plně funkční multimodální transevropská dopravní síť (TEN-T) pro udržitelnou a inteligentní dopravu s vysokorychlostním spojením.

Konkrétní opatření

SSMS stanovila 82 inciativ v 10 „vlajkových“ oblastech, které představují specifické kroky k naplnění uvedených cílů. Odráží se v nich vize podpořit zavedení bezemisních vozidel a obnovitelných pohonných hmot pro všechny druhy dopravy. Strategie zmiňuje například záměr postavit až 1000 vodíkových plnících stanic a 3 miliony dobíjecích stanic pro automobily do roku 2030.

Ve „vlajkových“ oblastech je kladen velký důraz na využití inovací a digitalizace k zefektivnění mobility. Zmiňováno je např. využití inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitálních řešení pro integraci různých typů dopravy do jednoho víceúčelového systému. Komise rovněž podporuje využití dronů, bezpilotních letounů či umělé inteligence (AI) za účelem vytvoření virtuálního prostoru pro data týkající se dopravy.

V neposlední řadě SSMS obsahuje závazek Komise posílit jednotný trh a zdůrazňuje potřebu investic do sektoru, aby se stal cenově dostupnějším, přístupnějším na regionální úrovni a bezpečnějším v souvislosti s dopravními nehodami.

„Abychom dosáhli našich klimatických cílů, musí se emise z dopravního sektoru začít jednoznačně snižovat. Dnešní strategie změní způsob pohybu osob a zboží po Evropě a usnadní kombinování různých druhů dopravy v rámci jedné cesty. Stanovili jsme pro celý dopravní systém ambiciózní cíle, abychom zajistili udržitelné, inteligentní a odolné zotavení z krize COVID-19,“ prohlásil Frans Timmermans, výkonný místopředseda Evropské komise zodpovědný za Zelenou dohodu pro Evropu.

Strategie udržitelné a inteligentní mobility je v plném znění v angličtině k dispozici zde.

Autor úvodní fotografie: Álvaro Millán

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(12)
Josef
16. prosinec 2020, 11:07

Nevím k čemu je dobré vyrábět vodík pro dopravu, když lze stejně neefektivně vyrábět umělá kapalná paliva, tím lze využít současné motory i infrastrukturu distribuce pohonných hmot. Jinak představa že člověk pojede do práce kousek autem, pak vlakem a nakonec autobusem aby to bylo nejekologičtější na to může přijít jen Bruselský úředník. V každém případě nevidím to nejdůležitější a to je podle mého názoru daňové zvýhodnění firem co umožní svým zaměstnancům práci z domova - pokud by pracovalo průměrně například 20% populace z domova, což není problém v moderní společnosti. Pak poklesne poptávka po dopravě a kancelářských plochách včetně jejich vytápění a to zcela přirozeně, aniž by se někdo musel omezovat naopak. Rychlovlaky považuji za omyl pro malé země nemají smysl a velké a ty ať si je budují za svoje peníze, místo toho marně hledám podporu pro budování dálnic.

Aleš Kaška
16. prosinec 2020, 17:12

Zřejmě vám uniká,že se jedná o dopravní strategii týkající se dopravy v celé Evropské unii a nikoliv o vaši osobní dopravu do zaměstnání. Takže například proč vozit ovoce k nám ze Španělska kamiony,které znečišťují

životní prostředí a poškozují dálniční povrch,když daleko efektivnější

je jeho přeprava nákladními rychlovlaky? To už se dělalo i za minulého režimu,když se například rajčata vozila z Bulharska v chladírenských

vagonech zapojených do nákladních železničních rychlovlaků tzv. nexáků,které měly všude přednost před jakoukoliv i osobní rychlíkovou

přepravou. Tento způsob přepravy se po převratu z důvodu svatého nadšení nad podnikáním bez přívlastků opustil a převládla kamionová přeprava zboží se všemi neduhy s tím spojenými. Takže ode zdi ke zdi

aniž by se u toho uplatňoval alespoň selský rozum.Totéž se týká i například říční dopravy zboží.

Jirka Trn
17. prosinec 2020, 20:18

Dokud bude eurodotační vzorec podpory nastaven na zvýhodnění španělského zemědělství, tak se jejich rajčata budou k nám vozit stále bez ohledu na efektivitu jakéhokoli dopravního řešení.

Jerry
17. prosinec 2020, 01:44

Tímto si Evropa už definitivně podepsala svůj ortel. Do budoucna to bude bezvýznamný shluk hádajících se států, co nebudou hrát v globálním měřítku žádnou vážnou roli. Nejdříve přitáhly miliony migrantů, pak coronavirus, dále odchod V. Británie, a nakonec zcela uměle vyvolaný a násilný přechod na "alternativní zdroje". To vše oslabí Evropu natolik, že ji převálcují USA, Čína a nakonec i Rusko. No, hlavně že Merkelová má řit' i frndu v teple.

Martin Prokš
16. prosinec 2020, 11:15

Dobrý den,

Začínám to vidět tak, že za těch 30 let ze mě bude starej zapšklej dědek, kterej bude nadávat, že v letech 1990-2005 když byl mladej tak bylo mnooohem líp. Že byla svoboda, každej si mohl říkat co chtěl a nikdo ho necenzuroval a za nevhodný názor nehnal k soudu. Že auto měl skoro každý, motorku či skůtr skoro polovina mládeže, že rozhodnutí vyrazit za holkou nebo kamarádama 40 km tam a pak 40 km zpět bylo prostě o tom vzít motorku a vyrazit. Že na motorku si šlo vydělat za jedny prázdniny na brigádě (jasně ojeté prdítko, ale funkční). Že elektřina prostě byla 24h denně, výpadky byly sporadické a i u nás na vesnici která na tom byla bledě byly max. 1x za týden tak na hodinu. Člověk mohl mít doma cirkulárku, svářečku, soustruh a elektřina byla a nebyl problém. Že nejméně čtvrtina ČR začala létat letadlem 1x ročně na dovolenou do zahraničí.

To bude v tom roce 2050 znít jako absolutně nemyslitelná pohádka a kecy starého senilního dědka. Takový nesmysl říkat nepovolené myšlenky! Cestovat si bez bumážky kam a kdy člověka napadne! Takové plýtvání mít elektřinu víc než jen na pár hodin denně! Jenže přesně tohle ti ideologové, poroučející větru dešti a lidstvu, v konečném důsledku realizují. Jménem civilizace! Hail Gréta!

Jan Veselý
16. prosinec 2020, 11:41

A dětem líčí babička

Jak Vypadala El-píčka

A co byl vlastně starý gramofon

Akorát malujete bubáky na zeď. Jako by si dnes i v budoucnu nikdo nemohl dovolit elektrokolo/elektroskútr.

Já naopak věřím v neselhávající ekonomické zákonitosti týkající masové průmyslové výroby. Čeká nás deflace cen energií, trvalá. A co je výpadek jim nejdříve budete nejdříve muset vysvětlit. A na spalovací motory je děti mých dětí budou dívat stejně, jako se moje děti v U6 dívaly na mechanický psací stroj a magnetofon. Jako jsem se já zamlada díval na parní stroj. A ropa bude něco jako DDT nebo thalidomid.

A soukromí a práv něco říkat budeme mít tolik, kolik si vydupeme na našich politicích.

energetik
16. prosinec 2020, 12:12

A pívo bylo za 3Kčs.

To tenkrát ještě rostly holkám vlasy.

Tenkrát hochu ještě ozáření

hrozilo leda od slunce

a byly řeky po setmění

a byly řeky po setmění,

kde jsi moh' čekat na sumce.

lalala lala la

Josef
16. prosinec 2020, 12:33

To Martin:

Tak to nebude všechno bude, ale bude to jen pro méně lidí, takže běžný člověk bude v některých hodinách muset šetřit el. energií, jezdit převážně hromadnou dopravou a delší vzdálenosti vlakem, kdežto zelený guru se omezovat nebude a bude jezdit autem nebo letadlem.... Třeba na Antarktidu podívat se jak postupuje globální oteplování....

Josef
16. prosinec 2020, 19:02

Jo přesně tak všechno elektrifikované nebo na vodík. Vytápění budov CZT z biomasy nebo jaderných el. Popř. topení dřevem nebo tepelnými čerpadly. Žádné uhlí nebo plyn pro průmysl, všechno přes el. energii téměř výlučně z OZE takový je plán. Čekají nás hodně zajímavé časy....

Milan
16. prosinec 2020, 12:29

Znamená to tedy, že do onoho data budou muset být všechny železniční tratě elektrifikované nebo s vlaky na vodík a všechny dieselové lokomotivy a motorové vozy budou sešrotované?

Vinkler
16. prosinec 2020, 17:10

Proč ne. Koukněte se zde, https://oenergetice.cz/zahranicni/japonsko-chce-v-roce-2030-vyrabet-vetsinu-elektriny-z-vodiku. Zářivá budoucnost. Bohužel se toho již nedožiji.

Hawkie
17. prosinec 2020, 07:01

Já tedy nejspíš se toho dožiju. Byť patřím oborově k biologickým disciplínám, nějaké fyzikální a chemické povědomí mám (moc nechybělo a studoval jsem VŠCHT). Takže hodně těch nápadů mám za šílenost, která může zničit ekonomiku.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se