Spojené království se zavázalo, že přispěje až 56 milionů liber na zahájení výzkumu a vývoje pokročilých modulárních jaderných reaktorů jako součást 200milionové podpory jaderného průmyslu, zaměřené na snížení nákladů.

Energetický ministr Spojeného království Greg Clark oznámil dohodu minulý čtvrtek jako součást Průmyslové strategie země, která má omezit překážky hospodářského růstu a podpořit inovace a dovednosti.

„Jaderná energie nejen že zajišťuje dodávky elektrické energie, ale zajišťuje lokální pracovní místa, mzdy, ekonomickou prosperitu a řídí inovace ve Spojeném království. Tato sektorová dohoda představuje důležitý okamžik, tak aby vláda a průmysl spolupracovali na moderní Průmyslové strategii, na udržování čistého růstu a na zajištění toho, aby jaderný průmysl zůstal důležitou součástí energetické budoucnosti Spojeného království,“ uvedl Clark.

Vývoj nové generace malých jaderných elektráren je považován za klíčový pro budoucnost tohoto odvětví, neboť se snaží udržet konkurenceschopnost proti rychle se snižujícím cenám energie z obnovitelných zdrojů.

Příznivci tvrdí, že malá a modulární konstrukce těchto reaktorů by měla být levnější než tradiční velké reaktory, například ty, které staví francouzská energetická skupina EDF v elektrárně Hinkley Point v jihozápadní Anglii.

Malé modulární reaktory (SMR) jsou menší než konvenční reaktory jaderných elektráren a jsou navrženy tak, že velká část elektrárny může být vyrobena ve výrobním závodě a přepravena na místo určení. Britská vláda SMR rozděluje do dvou kategorií – vodou chlazené reaktory podobné stávajícím reaktorům jaderných elektráren, ale v menším měřítku, a pokročilé modulární reaktory (AMR), které využívají nové chladicí systémy nebo palivo a potenciálně nabízejí snížení nákladů.

Podle podmínek sektorové dohody britská vláda slibuje 56 milionů liber na výzkum a vývoj AMR, nestanovuje však žádné plány financování ostatních SMR.

Součástí dohody je závazek na snížení nákladů

V rámci první fáze podpory získá 4 miliony liber přibližně 8 společností, aby provedly podrobné technické a obchodní studie proveditelnosti. V druhé fázi získají dalších 40 milionů liber 3 až 4 společnosti, aby urychlily vývoj svých návrhů. Až 12 milionů liber může být také alokováno regulačním orgánům na podporu technologie a vyvinutí potřebné kapacity a schopnosti pro hodnocení a licencování nových podob jaderných reaktorů.

Dohoda obsahuje závazek průmyslu snížit náklady na výstavbu nových reaktorů o 30 % do roku 2030. Sektor se rovněž zavázal snížit do roku 2030 náklady na vyřazení starých elektráren z provozu o 20 %.

Úvodní fotografie: Malý modulární reaktor – Rolls-Royce

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *