Domů
Jaderné elektrárny
Brusel vyzývá Česko k vytvoření strategie pro nakládání s radioaktivními odpady
Sklad nízkoaktivního jaderného odpadu JE Dukovany; Zdroj: Archiv EDU
Zdroj: Archiv EDU

Brusel vyzývá Česko k vytvoření strategie pro nakládání s radioaktivními odpady

Česká opatření pro řešení otázky ukládání použitých jaderných materiálů jsou pod drobnohledem Evropské Komise. Pokud svoji strategii ČR neaktualizuje, může čelit sankcím za neplnění svých plánu pro nakládání s radioaktivními odpady z jaderných elektráren a civilního využívání jaderných materiálů. S informací přišlo anglické vysílání Radio Prague (ČRo).

Strategie, která stanovuje, jak Česká republika hodlá nakládat s radioaktivním odpadem, bude muset být znovu podrobena přezkoumání a zřejmě doplněna, neboť Evropská Komise vyzvala zemi, aby znovu předložila své plány pro nakládání s jadernými odpady. Česká republika byla minulý týden jedním z pěti států, které podle Komise selhaly v plnění svých cílů pro dlouhodobé řešení problematiky radioaktivních odpadů, jejichž původní termín byl do srpna 2015. Mezi další hříšníky patří podle Komise poměrně kuriózně i nejaderné Rakousko, Itálie, Portugalsko a Chorvatsko.

Bazén skladování použitého paliva EDU; Zdroj: Archiv EDU

Česká republika v současnosti disponuje zhruba 10 000 tun vysoce radioaktivního jaderného odpadu, většinou tvořeného použitým jaderným palivem z tuzemských elektráren Dukovany a Temelín. Část odpadů však produkují i jiné civilní aktivity (zdravotnictví, potravinářství, defektoskopie,…).

Po ukončení dané kampaně, je palivo jaderných elektráren vyjmuto z reaktoru a na několik let umístěno do bazénu skladování, kde za pomoci nucené cirkulace vody probíhá chlazení palivových souborů (kazet). Po vyjmutí z těchto bazénů se palivo umístí do speciálních kontejnerů Castor, které jsou uloženy v meziskladech použitého paliva. Tyto mezisklady se nachází v areálech obou našich JE. Kontejnery Castor, stejně jako vybudované mezisklady, mají ale omezenou životnost, která je kratší než doba, po které bude jejich obsah bezpečný.

Mezisklad použitého paliva JE Dukovany; Zdroj: Archiv EDU

Zastaralá strategie

Strategii, jak se vypořádat s vysoce radioaktivním jaderným odpadem, si Česká republika vytvořila  již v roce 2002. Stěžejním bodem této strategie bylo stanovení lokality pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu. Předběžné hledání vybralo sedm míst, které byly svým podložím velmi podobné tomu v lokalitě JE Dukovany a tím pro úložiště geologicky vyhovující.

Ve většině těchto lokalit však plán vybudovat hlubinné úložiště vyvolal vlnu protestů, což zapříčinilo odstoupení současné vlády od snah o výstavbu a vláda zároveň přislíbila, že bez podpory místních obyvatel hlubinné úložiště nevybuduje. Přesto je však termín konečného rozhodnutí o místě výstavby dále stanoven na rok 2025, zahájení výstavby na rok 2050 a s dokončením úložiště se počítá v roce 2065. Pozastavením výběru vhodné lokality se však zahájení výstavby vzdaluje.

Trvalé úložiště radioaktivního odpadu
Lokality možného úložiště jaderného odpadu v ČR. Zdroj: SÚRAO

Ochránci ŽP sledují i jiné alternativy

Původní strategie z roku 2002 by měla být nyní aktualizována, minimálně doplněním procesu vyjednávání s místním obyvatelstvem. Ochránci životního prostředí na jedné straně argumentují tím, že existující postup zaměřený hlavně na vyhledávání místa pro hlubinné úložiště by měl být přepracován a že by země měla využít svůj čas a přezkoumat své možnosti ve světle technologického pokroku, který může nabízet i jiné možnosti jak lze v blízké budoucnosti nakládat s radioaktivními odpady.

Časový harmonogram je již teď nereálný

Energetický expert Sdružení pro záchranu životního prostředí Calla, Edvard Sequens v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl:

„Momentálně zde existuje velký tlak na volbu dvou vhodných míst ve velmi krátkém časovém období, konkrétně do roku 2020, což je celkem nereálné. O finálním umístění úložiště by mělo být rozhodnuto do roku 2025. Nyní nic nenaznačuje tomu, že plány budou opožděny. Ve skutečnosti se ale očekává, že v roce 2035 již bude v provozu podzemní laboratoř, která bude zkoumat geologické podmínky a až v případě přijatelných výsledků, může výstavba hlubinného úložiště pokračovat.“

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516