Onkalo: Ražba prvních depozičních tunelů pro jaderný odpad byla zahájena