Cena bude určovat budoucnost britského jádra, uvádí studie

DomůJaderné elektrárnyCena bude určovat budoucnost britského jádra, uvádí studie

Pokud Velká Británie chce splnit svoje emisní cíle, bude jaderná energie zásadním zdrojem, tvrdí to alespoň dokument vytvořený londýnskou univerzitou Imperial College. Studie nicméně uvádí, že ceny nových jaderných reaktorů musí klesnout, aby dosáhly vyšší konkurenceschopnosti v porovnání s jinými čistými energetickými zdroji.

Jaderná energie je v současnosti jedním z největších zdrojů nízkouhlíkové elektřiny. Podle zprávy nazvané „Role jaderné elektřiny v nízkouhlíkovém světě“ má potenciál zaujímat v budoucnu významnou roli a může být nezbytná při plnění cílů v oblasti změn klimatu.

Dokument z Granthamova institutu pro změny klimatu na Imperial College v Londýně komentuje, že cena je dnes pravděpodobně nejkontroverznějším aspektem jaderné energetiky ve Velké Británii.

Studie uvádí, že rozhodnutí britské vlády podpořit výstavbu nové jaderné elektrárny Hinkley Point C je „velkým riskem“. Výstavba elektrárny „představuje také zásadní příležitost pro tradiční jaderný průmysl, který je pod značným finančním tlakem a leckdy muselo dojít k jeho restrukturalizaci.“

Dokument tvrdí, že jaderný průmysl potřebuje úspěšně dokončený projekt Hinkley Point C a „srazit cenu následujících jaderných projektů v pokračujícím programu objednávek. V opačném případě je budoucnost velkých jaderných elektráren ve Velké Británii a pravděpodobně i celkově na Západě velmi nejistá.“

„Pokud má jaderná energie naplnit svůj potenciál k poskytování nízkouhlíkové elektřiny, bude muset průmysl demonstrovat spolehlivou výstavbu, snížení nákladů a vyšší flexibilitu provozu.“ uvádí studie.

Názory z panelové diskuze

Granthamův institut a jeho Centrum jaderného inženýrství nedávno hostilo panelovou diskuzi k vydání zmíněného dokumentu.

Niel Hirst, autor dokumentu, ve svém vstupu řekl: „Máme platné závazky ke snížení produkce skleníkových plynů o 80 % do roku 2050. Jsou zde oblasti jako doprava a letectví, kdy dosažení tohoto cíle bude náročné, takže potřebujeme snížit emise vznikající při výrobě elektřiny téměř na nulu, abychom závazek naplnili.“

Současné obrázky z budování reaktoru EPR v britské jaderné elektrárně Hinkley Point C – oblast budoucího jaderného ostrova (zdroj EDF).

Paul Spence, ředitel oddělení strategii a podnikové záležitosti ve společnosti EDF Energy, poznamenal: „Obnovitelné zdroje v současnosti přispívají zhruba 30 % do celkového množství vyrobené elektřiny ve Velké Británii. Musíme se zaměřit na navýšení tohoto podílu, ale kapacita úložišť elektřiny bude limitujícím faktorem. Dokud nedokážeme vyřešit tento problém, bude hrát jádro klíčovou roli v našem energetickém mixu.“

V diskuzi o tom, zda je jádro vhodné pro poskytování pouze tzv. baseloadu (zdroje pracující v základním zatížení), uvedl Ben Britton, zástupce ředitele v Centru pro jaderné inženýrství: „Moderní reaktory jsou mnohem flexibilnější než dříve, zvláště pak s novými inženýrskými řešeními, která poskytují možnost rychlého snížení výkonu při přebytku elektřiny v síti.“

Centrum jaderného inženýrství je zastřešovací organizací pro veškeré akademické aktivity v oblasti jaderného inženýrství na londýnské Imperial College. Granthamův institut je centrem pro změny klimatu a životní prostředí.

Odkaz na dokument: „The role of nuclear electricity in a low-carbon world