Dalšímu bloku ukrajinské JE Rovno byla prodloužena provozní licence

DomůJaderné elektrárnyDalšímu bloku ukrajinské JE Rovno byla prodloužena provozní licence

Státní inspektorát jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU) schválil prodloužení provozní licence pro 3. blok jaderné elektrárny Rovno o 20 let. Jaderný blok tak může být komerčně využíván až do prosince 2037. Státní inspektor již prodloužil provozní licence 1. a 2. bloku v prosinci 2010.

Předseda představenstva Státního inspektorátu jaderného dozoru Ukrajiny (SNRIU – State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine) Grigory Plachkov uvedl, že schvalovací proces pro prodloužení provozní licence sleduje energetickou strategii Ukrajiny do roku 2035.

„Ukrajina má v tomto směru pozitivní zkušenosti. Jaderným blokům Rovno 1 a 2, Jižní Ukrajina 1 a 2, a Záporoží 1, 2 a 3 byly prodlouženy provozní licence,“ uvedl Grigory Plachkov.

Oleg Zelyoniy, vedoucí oddělení jaderných zařízení ve Státním vědeckém technickém centru pro jadernou a radiační bezpečnost, předložil zprávu o jaderné a radiační bezpečnosti z pravidelné kontroly bezpečnosti 3. bloku jaderné elektrárny Rovno. Zpráva bere v úvahu doporučení od Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) a Západoevropské asociace jaderných regulačních orgánů (WENRA). Zpráva neuváděla nedostatky, které by stály v cestě prodloužení provozní licence pro 3. blok jaderné elektrárny Rovno.

Pavel Pavlyšin, generální ředitel jaderné elektrárny Rovno, načrtl opatření, která byla přijata k prodloužení životnosti bloku. Doposud byla přijata všechna opatření až na jedno. Opatření vzešla z doporučení MAAE a WENRA.

Opětovné spuštění 3. bloku jaderné elektrárny Rovno bylo naplánováno na 24. července.

Ukrajina v současné době komerčně provozuje 15 jaderných bloků v čtyřech jaderných elektrárnách – Chmelnická, Jižní Ukrajina, Rovno a Záporoží. Provozovatelem všech jaderných bloků je státní společnost Energoatom. Energoatom provozuje celkem 13 jaderných reaktorů VVER-1000 a 2 jaderné reaktory VVER-440 s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 13 835 MWe.

Úvodní fotografie: Ukrajinská jaderná elektrárna Rovno, zdroj: RNPP