Dukovany fungují od roku 1985, kryjí pětinu české spotřeby elektřiny