Foratom: Ke splnění emisních ambicí EU potřebuje jádro

DomůJaderné elektrárnyForatom: Ke splnění emisních ambicí EU potřebuje jádro

Asociace Foratom prohlásila, že Evropská unie musí uznat roli jaderných zdrojů v dosažení nových emisních cílů. Evropská Komise totiž představila svůj plán na ambicióznější cíl pro rok 2030, který znamená redukci emisí skleníkových plynů o 55 %.

Evropská komise předložila koncem minulého týdne návrh k chystanému zákonu o klimatu, jehož cílem je snížit emise EU do roku 2030 minimálně o 55 %, což má unii nasměrovat k uhlíkové neutralitě v roce 2050. Komise vyzvala Evropský parlament a Radu, aby podpořily tento nový vyšší cíl. Rovněž Komise připravila legislativní návrhy, které by měly být přijaty do června příštího roku, aby byl nový cíl co nejrychleji implementován.

“Nový cíl je založen na komplexním posouzení sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů. Hodnocení ukazuje, že tento přístup je realistický a proveditelný,” uvedla tehdy Evropská komise.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla, že na základě plánů a aktuálního pokroku členských států by měl být překročen stávající plán pro rok 2030 (snížení emisí o 40 % oproti roku 1990). Podle něj je dosažení ambicióznějších cílů nejen nutné pro splnění Pařížské dohody, nýbrž je i realistické.

Evropská jaderná agentura Foratom vyšší cíle uvítala a ráda by se na jejich plnění podílela. Ovšem požaduje, aby se ke všem nízkouhlíkovým zdrojům přistupovalo stejně. V případě dekarbonizace energetiky vidí Foratom dva hlavní cíle: zajistit stabilitu dodávek a cenu energií.

Studie, kterou si Foratom nechal vypracovat (Pathways to 2050: Role of nuclear in a low-carbon Europe) uvádí, že by EU mohla ušetřit přes 440 mld. eur, pokud by jádro tvořilo v roce 2050 čtvrtinu energetického mixu. Zhruba 350 mld. by podle studie spotřebitelé ušetřili při prodloužení životnosti stávajících jaderných zdrojů a výstavbě nových. 90 mld. eur by se ušetřilo na rozvoji přenosových a distribučních sítí, které by byly nutné pro integraci dalšího výkonu solárních a větrných zdrojů, které by nahradily jaderné zdroje.