Domů
Jaderné elektrárny
MAAE prověřuje dlouhodobou bezpečnost bulharské jaderné elektrárny
Bulharská jaderná elektrárna Kozloduj
Zdroj: KZNPP

MAAE prověřuje dlouhodobou bezpečnost bulharské jaderné elektrárny

Experti z mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) dokončili kontrolu dlouhodobé provozní bezpečnosti pátého a šestého bloku jaderné elektrárny Kozloduj. Tým posuzoval soulad s bezpečnostními standardy MAAE v oblastech připravenosti, organizace a programu související s dlouhodobým provozem (LTO) elektrárny.

Jaderná elektrárna Kozloduj je jedinou bulharskou jadernou elektrárnou. Disponuje dvěma provozovanými tlakovodními reaktory s jednotkovým instalovaným výkonem 1000 MWe. Pátý blok jaderné elektrárny vstoupil do komerčního provozu v roce 1987 a šestý blok v roce 1991. Provozní licence pro oba bloky byla prodloužena do roku 2027 a 2029. Ostatní bloky Kozloduj 1-4 jsou již trvale odstaveny a probíhá jejich vyřazování z provozu.

Mezinárodní tým expertů SALTO se zástupci vedení JE Kozloduj. Zdroj: KZNPP

Mise SALTO a OSART poskytované organizací MAAE

Vzájemné hodnocení bezpečnostních aspektů dlouhodobého provozu (SALTO) je komplexním bezpečnostním hodnocením, které se zabývá strategií a klíčovými prvky bezpečného dlouhodobého provozu jaderné elektrárny. Mise SALTO doplňují mise OSART (organizované MAAE) zaměřené na kontrolu provozní bezpečnosti, které prověřují programy a činnosti nezbytné k zajištění bezpečnosti provozu.

Vzájemné hodnocení SALTO je možné provést kdykoliv během provozu jaderné elektrárny, přestože podle MAAE je nejlepším obdobím posledních deset let původně projektované životnosti elektrárny. Mise OSART a SALTO jsou prováděny na základě žádosti členského státu, kde má mise proběhnout.

Strojovna pátého bloku JE Kozloduj. Zdroj: KZNPP

Předběžná mise SALTO proběhla na reaktoru Kozloduj 5 v roce 2016 a v roce 2018 ji následovala předběžná mise na šestém bloku. Poslední misi, která proběhla v období 6-15. července, si vyžádal bulharský úřad pro jadernou bezpečnost (BNRA). Devítičlenný tým SALTO tvořili odborníci z České republiky, Slovenska, Španělska, Spojených arabských emirátů a tři pracovníci MAAE.

Tým identifikoval osvědčené postupy, které bude sdílet celosvětově v jaderném průmyslu, včetně toho, že elektrárna Kozloduj provádí každoroční komplexní vizuální kontrolu stavebních konstrukcí, aby rozpoznala stárnutí materiálů již v rané fázi, rovněž spolupracuje s technickými univerzitami a středními školami, aby uspokojila budoucí personální potřeby pro období dlouholetého provozu, a využívá komplexní informační systémy ke sledování a vyhodnocování rizika ztráty tacitních znalostí.

Experti ve zprávě zmínili dobrou praxi elektrárny i oblasti pro zlepšení

Mise poskytla doporučení a podněty pro podporu provozovatele při budoucím zlepšování bezpečnosti dlouhodobého provozu. Zahrnují například kompletní dokončení realizace programu kvalifikace zařízení s cílem potvrdit spolehlivou bezpečnost, dokončení přezkumu řízení stárnutí všech mechanických konstrukcí, systémů a součástí elektrárny s cílem účinně řídit důsledky stárnutí a úplné provedení programu řízení stárnutí kabeláže s cílem sledovat stav kabelů nízkého napětí a ověřit spolehlivost důležitých kabelů.

Bloková dozorna JE Kozloduj 5. Zdroj: KZNPP

"Expertní tým zjistil, že provozovatel zavádí opatření pro bezpečný dlouhodobý provoz. Většina činností souvisejících s řízením stárnutí zařízení a LTO již nyní splňuje standardy MAAE. Tým SALTO vyzývá elektrárnu, aby dále pracovala na zlepšení programu LTO a zabývala se nálezy týmu," uvedl vedoucí týmu a inspektor MAAE pro jadernou bezpečnost Gábor Petrofi.

Do třech měsíců obdrží bulharská vláda zprávu s výsledky mise

"Oceňujeme podporu MAAE naší elektrárně v oblasti řízení stárnutí a bezpečného LTO. Výsledky této mise nám pomohou pokračovat ve zlepšování našich činností pro bezpečný dlouhodobý provoz v souladu s bezpečnostními standardy MAAE," řekl generální ředitel jaderné elektrárny Kozloduj, Nasko Mihov

Reaktorové bloky 5 a 6 jaderné elektrárny Kozloduj; Zdroj: KZNPP

Na konci mise tým předložil vedení elektrárny a Bulharskému úřadu pro jadernou bezpečnost návrh zprávy. Závěrečná zpráva bude předložena elektrárně, BNRA a bulharské vládě do tří měsíců.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se