Domů
Jaderné elektrárny
Model výkupu elektřiny z nového bloku Dukovan projedná vláda

Model výkupu elektřiny z nového bloku Dukovan projedná vláda

Vláda v pondělí projedná model výkupu elektřiny z plánovaného nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Návrh zákona počítá s tím, že v případě, že bude výkupní cena vyšší než cena silové elektřiny na trhu, rozdíl zaplatí všichni spotřebitelé prostřednictvím tarifů. Ve druhém případě, kdy výkupní cena bude nižší než cena na trhu, bude dopad na spotřebitele opačný. Silová elektřina je neregulovaná část z konečné ceny elektřiny pro odběratele.

Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) i energetická společnost ČEZ už dříve uvedli, že pravděpodobnější variantou je, že lidé díky stavbě za elektřinu ušetří. Analytici naopak upozorňují, že dlouhodobý výhled cen elektřiny na trzích je vždy nejistý, což vývoj v minulosti několikrát ukázal. Záměr už dříve kritizovaly ekologické organizace.

„Výkupní cena může být jak pod tržní cenou silové elektřiny, tak nad ní. Finální dopad v době aplikovatelnosti pravidla tak může být jak negativní, tak pozitivní. Dopad se rozloží mezi zákazníky podle velikosti jističe – při nižší spotřebě či podle spotřeby elektřiny – při vyšší spotřebě elektřiny,“ uvedlo v podkladech k materiálu ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Havlíček v květnu uvedl, že předpokládá, že velkoobchodní cena elektřiny poroste a lidé na stavbě Dukovan vydělají. V opačném případě bude dopad v desítkách korun ročně za rodinu, což je podle něj daleko méně, než lidé každoročně platí ve fakturách za elektřinu na podporu takzvaných podporovaných zdrojů.

Už dříve odhadl, že výkupní cena by se mohla pohybovat mezi 50 až 60 eury (asi 1320 až 1600 Kč) za megawatthodinu (MWh). Předkládaný materiál žádný návrh částky neobsahuje, má být obsažen až ve smlouvě o výkupu. Cena elektřiny na Pražské energetické burze pro rok 2021, na který se teď obchodníci nejvíce zásobí, činí aktuálně kolem 45 eur (asi 1190 Kč) za MWh.

„Při rozdílu výkupní ceny a tržní ceny silové elektřiny ve výši deset eur by mohl činit doplatek průměrné domácnosti se spotřebou 3,3 MWh ročně – může odpovídat čtyřčlenné domácnosti, standardně vybavené elektrickými spotřebiči včetně elektrické varné desky a trouby, která však nepoužívá elektřinu na vytápění a ohřev teplé vody – necelých 100 Kč/rok,“ napsalo v podkladech pro vládu MPO.

„Žijeme v nesmírně turbulentní době. Pandemie koronaviru nám ukázala, jak zranitelná je globální ekonomika. Z tohoto důvodu považuji dlouhodobou predikci tržních cen za vysloveně spekulativní záležitost,“ řekl ČTK už dříve výkonný ředitel investiční skupiny Energy financial group Tomáš Voltr.

Navrhovaný zákon počítá s tím, že výkup by provádělo MPO, respektive jím pověřená právnická osoba vlastněná státem za předem stanovenou cenu. Smlouva mezi investorem a státem, garantující podmínky výkupu elektřiny, by byla uzavřena minimálně na 30 let, s možným prodloužením o deset let, a to i opakovaným, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výroby.

Nízkouhlíkovou výrobnou návrh definuje jako výrobnu elektřiny s jaderným reaktorem připojená do elektrizační soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 megawattů (MW) po roce 2030. Havlíček dříve uvedl, že nový dukovanský blok by měl mít výkon 1200 MW a ročně vyrobit devět terawatthodin elektřiny, což by odpovídalo desetině očekávané české spotřeby. Blok by měl být uveden do provozu v roce 2036.

Model financování nového dukovanského bloku schválila vláda v pondělí. Zařízení by stát při výstavbě měl financovat bezúročně, za provozu se počítá s dvouprocentním úrokem. S modelem financování nesouhlasí opozice, vadí jí také možnost, že by Dukovany stavěly ruské nebo čínské firmy.

Stát by se měl na stavbě podílet ze 70 procent. Zbytek by měla zaplatit společnost ČEZ, která bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v květnu ČTK řekl, že očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je zhruba šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun). Smlouvy mezi státem a ČEZ o stavbě nového dukovanského bloku budou podepsány v úterý.

Komentáře(48)
Milan Vaněček
26. červenec 2020, 13:45

Tento model výkupu má potenciál stát se největším a nejdelším "tunelem" v historii ČR. Již jsem to tu na webu Oenergetice několikrát rozbíral.

Dříve než se postaví nové Dukovany (2040) bude

1)na trhu ve střední Evropě nadbytek elektřiny z větrných a fotovoltaických elektráren po velkou většinu roku.

2)A také CO2 povolenky už nebudou zvyšovat průměrnou cenu, neboť uhelné elektrány budou už uzavřeny a

3)plynové elektrárny budou plnit pouze úlohu ŽÁDANÝCH flexibilních doplňkových zdrojů, proti kterým se "bojovat nemusí", ba právě naopak.

Při doplatku okolo 30 EUR/MWh tento zatím "potenciální tunel" převýší celkový 20 letý dotační program na OZE včetně naprosto nezvládnutých a nesmyslných dotací FVE (a bude trvat až do odstavení nových Dukovan).

Ivan Novák
26. červenec 2020, 16:16

Také se tu už rozebíralo, že průměrné roční využití instalovaného výkonu činí na evropském kontinentu pro FVE 1000 hodin a VtE necelých 2500 hodin (největrnější lokality, protože ty byly obsazené nejdříve. Na moři to bývá o něco více, ale stavět offshore je dražší než na pevnině a není to pro každého). Aby tyto zdroje majoritně pokrývaly diagram spotřeby v průběhu celého roku, musí jejich instalovaný výkon mnohonásobně převyšovat hodnotu baseload. To vyžaduje vysoké investiční náklady. Čím větší část diagramu se takto pokryje, tím častěji ale pak může docházet k potenciálnímu nadbytku elektřiny (vyráběné s nulovými proměnnými náklady). Cena na soutěžním velkoobchodním trhu klesá k nule a výrobu je nutné uměle snižovat (a dotovaným výrobcům tuto ztrátu finančně kompenzovat), protože vyrobenou elektřinu by nešlo uplatnit. Bez levné akumulace si podporu investic do takového porftolia zdrojů nebudou moci dlouhodobě dovolit ani extrémně bohaté státy. Ve scénáři OZE tedy plynové elektrárny neskončí jako doplňkový zdroj, nýbrž se stanou základním kamenem výrobní strany elektrizační soustavy. Povolenky CO2 pro jejich výrobu budou nutné, dokud se nezmění politika našich klimafuriantů. A dokud bude výnos z emise povolenek příjmem veřejného rozpočtu, bude jejich cena podléhat stejným zákonitostem, jako daně.

Jan Veselý
26. červenec 2020, 17:40

Zkusím dosti vágní slovo "mnohonásobně" přesněji specifikovat. Za bernou minci vezmu předpoklad pana Wagnera, že pro vyrobení stejného množství elektřiny musí být u VtE 3x a u FVE 9x vyšší instalovaný výkon než u JE.

Podle Lazardů stojí onshore VtE 1100-1500 USD, tj. 1000-1300 EUR/kW. V nejhorším případě tedy jste u onshore VtE na 3900 EUR/kW proti 5000 EUR/kW předpokládaným panem Benešem, ALE ...

VtE mají levnější provoz, VtE dostavíte rychle, míň vám naběhnou úroky, VtE mají podstatně nižší riziko, že se nedodrží rozpočet a máte celkem jistotu, že cena, resp. koeficient využití se u VtE budou časem zlepšovat.

U FVE jsou ty počty podobné.

A BTW. problém s přebytkem výroby mají JE každou noc.

Emil
26. červenec 2020, 18:21

Pane Veselý, vy si vážně myslíte, že "aby tyto zdroje majoritně pokrývaly diagram spotřeby v průběhu celého roku", stačí spočítat, kolik vyrobí v součtu za celý rok?

A BTW, jaký konkrétně podle vás "problém s přebytkem výroby mají JE každou noc"? S přebytkem výroby nad čím? Nechcete doufám tvrdit, že nad spotřebou?

Milan Vaněček
26. červenec 2020, 19:08

Pro Emila: praxe z Německa ukazuje že výroba VtE a FVE se během roku výborně doplňuje.

Pro pana Veselého: ten faktor pro výkon FVE vůči JE je u nás 7 a ne 9.

Jan Veselý
26. červenec 2020, 19:50

Myslím, že je možné, aby zdroje s proměnlivou výrobou pokrývaly o hodně více než polovinu celkové spotřeby elektřiny. To, že JE jsou vhodnější do zažitých centrálně-plánovacích vzorců nerozporuji. Ale taky je považuji za irelevantní.

Já myslím, že JE jsou přesně ten důvod, proč Francie prodává každou noc obrovské množství elektřiny za dumpingové ceny do ciziny (a Italové a Švýcaři si jen mnou ruce) a proč belgické dálnice v noci září jak "dveře do bordelu" a proč se stavěla PVE Dlouhé Stráně, pan průvodce na exkurzi to tvrdil.

Bizon
26. červenec 2020, 21:34

Francie i Německo mají/měli modernější část reaktorové flotily přizpůsobené na load-following. Manévrování výkonu i o 5% /min, v síti dělají primární(frekvenční) a sekundární regulaci.

ALE, ne všechny reaktory jsou na to přizpůsobené. Ani bych se nedivil kdyby některé radši jely pořád naplno, nehrozí jim pak xenonové oscilace nebo nedej bože otrava reaktoru(jodová jáma).

Emil
26. červenec 2020, 21:41

1) Pane Veselý, odpovídáte sice hezky, ale na něco úplně jiného, než jsem se ptal: otázka nezněla, jestli "je možné, aby zdroje s proměnlivou výrobou pokrývaly o hodně více než polovinu celkové spotřeby elektřiny", ale jestli si vážně myslíte, že stačí spočítat jejich celkovou roční výrobu, abychom zjistili, kolikanásobný musí být instalovaný výkon k majoritnímu pokrytí diagramu spotřeby v průběhu roku.

2) Vybral jste si zrovna zemi, kde se JE kvůli unikátnímu 70% podílu na výrobě nepoužívají jen v režimu základního zatížení. Jak jste přišel na to, že se tam prodává elektřina v noci za dumpingové ceny? Na denním trhu jsou rozdíly v ceně elektřiny v nočních hodinách oproti okolním zemím obvykle minimální a uhelné nebo plynové zdroje mají marginální náklady výrazně vyšší. Ty za dumpingové ceny elektřinu v noci neprodávají? A dumpingové ceny elektřiny v době kdy hodně fouká vítr a svítí slunce vám nevadí?

Proč belgické dálnice v noci svítí nevím, ale kvůli přebytku výroby z JE to bude sotva, když výkon belgických JE se obvykle pohybuje mezi 4-5 GW a zatížení belgické soustavy obvykle neklesá pod 7 GW.

3) Výmysly trolla Vaněčka nekomentuji.

Carlos
26. červenec 2020, 23:04

Emile,

doporučoval bych si s panem Veselým ujasnit ten proměnlivý zdroj ať se o to pak nehádáte protože on tam bude myslet všechno, jak řiditelné, tak neřiditelné, nebo tedy závislé na počasí, a vy jen to závislé na počasí.

Pokud je tím proměnlivým myšlena skupina jak řiditelných, tak neřiditelných, tak tam nebude opravdu moc velký problém.

Pak ještě doporučuji pro diskusi zadefinovat řiditelný zdroj. Ať se nedohádáte na tom že JE sice umí výkonem pohnout až o nějakých 25 %, pokud se pamatuju, ale dělají to velmi nerady. Také tam bude roli hrát najíždění takového zdroje. Zdroj který najíždí dva týdny a mezi tím třikrát spadne je na to platný jak hadovy tenisky.

Jo ty dálnice a vůbec provázanost energetiky Belgie a Francie je záležitost tak 70.-90., tehdy byly rozdíly mezi dnem a nocí větší než dnes co se odběru týče, do toho ještě léto-zima, takže se ten proud opravdu pálil na dálnicích v osvětlení. Dneska toho "nočního proudu" dost spotřebuje různé soukromé osvětlení, klimatizace serverovny, což tehdy nebývalo. Taky se změnila ekonomika z dominované výrobou na ekonomiku služeb, takže na jednoho pracovníka po příchodu do práce místo 1kW motoru v soustruhu čeká 0.1kW počítač (špičky od kafevárošů zanedbávám).

Milan Vaněček
27. červenec 2020, 09:02

Pro Emila a Boba: podle dlouholetých dat Fraunhofer ISE se v Německu FVE a VtE doplňují v produkci elektřiny tak dobře že měřeno pro každý měsíc roku v souhrnu dávají přibližně stejné TWh elektřiny. POCHOPTE TO A NETROLLUJTE.

Bob
28. červenec 2020, 18:05

Pane Vaněček:

Měsíční součty jsou k ničemu.

Každou minutu musí výroba EE odpovídat spotřebě.

Navíc pro jaký poměr FVE a VtE jsou schopny se doplňovat (i kdybyste to bral měsíčně)?

Nebo si to představujete při poměru VtE a FVE 1:1, že v poledne VtE nebude vyrábět nic, jak se bude stmívat, tak postupně bude zvyšovat výkon až na 100% a ráno se svítáním ho zase snižovat?

Carlos
28. červenec 2020, 18:16

Bobe,

pokud si vezmete měsíční data pro Německo, tak uvidíte že FVE a VtE mají vrcholné měsíce proti sobě otočené. FVE maximum v době kdy mají VtE minima a opačně, zbytek musí pochytat akumulace. Ať už primární - přehrady zadržující přitékající vodu, tak sekundární, tedy PVE, tepelné akumulátory, baterie atd.

Bob
28. červenec 2020, 21:23

To Carlos:

To, že se FVE a VtE doplňují je jen PR.

Neplatí to v Německu, ani u nás. Aby se taková kombinace dala provozovat, musíte mít k tomu navíc spoustu pružné výroby v plynových elektrárnách, VE a uhelných elektrárnách. Uhelné pomalu končí, hned po nich budou následovat plynové na ZP. VE a PVE na to stačit nebudou, zvláště, když se nestaví. Kromě toho je tam problém s kapacitou (dobou po kterou potřebné množství jsou schopny akumulovat) stejně, jako u akumulátorů.

Dlouhodobá akumulace typu P2G velmi drahá, malá účinnost. K akumulaci EE do tepla (ale i P2G) použiju Vaše oblíbené: Kde a za kolik se to dá koupit a v kapacitě, kterou budeme potřebovat. A dodám: Kolik pak bude stát taková akumulovaná EE?

Protože právě navrhuji jednu FVE, tak jen o kousek dál jsem dával naměřená data jedné reálné FVE z ledna a prosince 2017. Prosincová výroba FVE byla jen 1,5% roční výroby, lednová 2,1%. Od 4.1. do 10.1. (6 dní) čistá nula. 6 dní v kuse (před a po bylo také málo) by krátkodobá akumulace typu PVE a akumulátory fakt nedala. Zvláště, kdyby bylo zastoupení FVE v mixu v desítkách % a podstatně vyšší, než kapacita akumulace.

Schválně jsem se podíval do Energostatu, jaká v ten čas byla výroba ve VtE. Za těch 6 dní byl podíl VtE 0,9% z mixu a proti celoročnímu podílu 0,7% tedy stoupl o 0,2%. To by mělo nahradit 2,6% výpadku podílu FVE. Vidíte, že ta čísla hrubě nesouhlasí. Museli bychom mít cca 13 krát více VtE.

Nebo jinak: v zimě je cca o 20% větší výroba VtE, než v létě. Aby byly schopné alespoň v průměru vyrovnat výpadek FVE, muselo by být výroby FVE v mixu jen cca 20% z hodnoty za VtE. VtE máme 0,7% v mixu, pro to, aby se doplňovaly, muselo by být FVE v mixu cca 0,14%. A my jich máme (2017) 2,6%.

Ale pořád to je jen průměr. Aby to fungovalo, muselo by se to potkávat i časově. Pokud ne, musí se přidat akumulace, ale v tom případě ji pak také musíte připočíst do ceny EE.

Abyste nedopadl jako ten co si dá jednu ruku do vařící vody a druhou do ledové a v průměru by měl být v pohodě.

Bob
27. červenec 2020, 06:40

Skutečně jsou ty počty u FVE podobné?

Zkusme tedy přesněji specifikovat to mnohonásobně pro FVE:

U FVE je (v zimě) období, kdy měsíční výroba se blíží nule. Tedy potřebný instalovaný výkon by se blížil nekonečnu. Takže tudy asi cesta nepovede.

Skutečně máte jistotu, že koeficient využití se bude u VtE stále zvyšovat, když budou muset být obsazovány i méně vhodné polohy? Případně vzdálenější oblasti s většími ztrátami přenosem?

Ale hlavně: cena výroby je jedna věc, ale každého spotřebitele zajímá hlavně prodejní cena. Takže k VtE, ale hlavně FVE je potřeba připočíst cenu akumulace, která je oproti JE podstatně vyšší. Po roce 2040 a dále bude také nepřípustné spalovat ZP a vypouštět CO2. Takže nepočítejte s pružnou výrobou EE v plynových elektrárnách. A když tak rozhodně ne levnou. Nezapomeňte na závazek CO2 neutrální.

A BTW: Elektromobily budou "rády" odebírat EE v noci. Je to nejvhodnější doba pro nabíjení.

Problémem zůstane dlouhodobější akumulace od několika dní až v průběhu roku. Ne ani tak technicky, ale hlavně ekonomicky. To cenu EE z těchto OZE navýší.

pr
27. červenec 2020, 16:14

prosincová měsíční výroba se neblíží nule, ale je přibližně 1/6 maximální měsíční výroby v roce. Takže nemaťte lidi. Rozumní vám na to neskočí.

Bob
28. červenec 2020, 18:18

Pr

Na rozdíl od Vás já zrovna navrhuji jednu FVE.

Vím (měřeno celý rok po hodinách), kolik skutečná FVE vyrábí. Kdybych mohl, klidně bych dal celou tabulku. Pro rok 2017 byla nejnižší měsíční výroba 1,5% roční výroby (prosinec) a maximální měsíční výroba 17%. Přičemž třeba v lednu od 4.1.16:00 do 10.1.12:00 byla výroba ve FVE zcela nulová.

Takže tudy cesta opravdu nevede, ani s pomocí krátkodobé akumulace v akumulátorech, nebo PVE. Zvláště, když bude čím dále více EE používáno na topení. My prostě potřebujeme do mixu dostatečný podíl zdrojů, které vyrábějí v zimě.

Druhá cesta by byla dlouhodobá akumulace EE (třeba z FVE), ale potom zimní cena EE by byla cena FVE EE + cena za akumulaci.

Carlos
28. červenec 2020, 19:15

Bobe,

teď je energetika v počátku toho přerodu, takže problémy moc nebudou, navíc na té úrovni se to bude už doplňovat s VtE.

Carlos
26. červenec 2020, 17:54

Právě baseload nemusí být krytý z elektráren, které běží stále, teoreticky, pokud by síti nevadilo mít v provozu jenom měniče (což by asi zatím vadilo), tak může být za jisté situace celý odběr kryt jen z OZE v příhodné době, navíc ještě tedy to co se dá nacpat do akumulace, tedy PVE. Potom podle potřeby by se omezovaly PVE a postupně najížděly jiné elektrárny.

Ale ano, bez levné akumulace budou problémy, nicméně je možné do nějaké rozumné doby u nás získat ještě nějaký akumulační výkon bez velkých zásahů do krajiny. Asi 180-260MW, což ale vzhledem k povaze může znamenat i více než dvojnásobek prostoru pro výkon FVE a částečně řešit problémy konfliktem FVE a parních elektráren pro pokrytí období nízkého odběru.

V Německu by se snad také daly najít nějaké "tandemové" přehrady kde by se podobná možná úprava jako na Orlíku a Slapech dala realizovat. Ale to je jenom na pokrytí řekněme nejbližších deseti let.

Josef
27. červenec 2020, 00:47

No pokud zohledníme aktuální cenu el. energie okolo 45 eur a 2% inflaci, pak 60 eur v roce 2040 znamená 18% snížení ceny silové elektřiny proti současnosti. Myslím pane Vaněček, že se tedy mýlíte když tvrdíte něco o tunelu. Pokud se navíc díky stavbě jaderných bloků podaří odbourat příspěvek na OZE - 23eur /MWh , pak opravdu nechápu co kritizujete z mého pohledu vláda jedná tak, aby do budoucna zajistila levnou a stabilní dodávku el. energie z minimálními ekologickými dopady což je přesně to co od vlády chceme. A jestli vy tvrdíte že budou nějaké levné OZE, pak já si to nemyslím , protože většina energie z OZE bude v roce 2040 z větrných el. na moři což je velmi drahý zdroj energie a implementace těchto zdrojů si navíc vyžádá ohromné investice do rozvoje sítí a její regulace. O levné energii z OZE slyším nejméně 20 let realita je ovšem taková že cena technologií sice klesá jenže také jsou vyčerpávány lokality a možnosti dodávek je nutno použít dražší technologii - viz německý přesun VTE na moře a dále se zvyšují náklady na sítě celková cena el. energie z OZE zatím proto stále stoupá. Pokud nedojde k nějakému průlomu v technologiích bude v roce 2040 reálná cena el. energie citelně vyšší než dnes.

Jaroslav Studnička
27. červenec 2020, 09:01
Jaroslav Studnička
27. červenec 2020, 11:07
Milan Vaněček
27. červenec 2020, 09:07

Pane Josef, počítá se vždy ve skutečných cenách 2020.

St
27. červenec 2020, 10:16

Pane Vaněček, přestaňte prosím dookola opakovat své bludy. V čem s Vámi naprosto souhlasím, tak to, že nynější naše podpora OZE je ohromný solární tunel, kde jsme se dostali na cenu cca 472 €/MWh. Do podpory solárů jsme už nalili za posledních 7 let více než 185 mld. Kč za to jsme získali pouhých cca 15 GWh. Takže čísla jsou neúprosná a jasně z nich vyplývá, že pokud bychom nepodporovali solární barony, tak tu máme blok, který bude každý rok tolik dodávat EE jako všechny soláry za 7 let dohromady.

Takže prosím už neurážejte svou inteligenci a nepiště bludy o tom jak OZE jsou levné, výhodné a prospěšné. Opravdu nejsou.

Carlos
27. červenec 2020, 11:51

*15TWh.

A tahat, v době kdy je cena pro FVE, technologická, kolem 40€ na MWh a běžná za instalace v Německu mezi nějakými 50-65€/MWh, sem historickou cenu do argumentace je chucpe. Zachovali jsme se s tím jako ten 3. zakladatel Apple, který si za půl roku chtěl koupit kolo, tak těm dvěma zbylým prodal akcie asi za 1000$.

St
27. červenec 2020, 15:54

Děkuji pane Carlos za upozornění. Máte pravdu jedná se o 15 TWh. Jen chci říci, že kdybychom místo do solárního tunelu investovali do JE, tak jsme na tom podstatně lépe. Tedy aspoň podle toho co jsem spočítal. Jinak cena ve Španělsku mi vyšla 75 €. Tedy pokud článek o Baleárských ostrovech nelhal. A to je cena, která jen pokrývá náklady na investice, bez provozních nákladů. Takže zlatý Temelín ten má investičních krásných 9 €. Tedy pokud Wikipedie nekecá :-)

Pavel K
27. červenec 2020, 22:40

V clanku o Balearskych ostrovech a Kanarech byla ale psana jina castkam, nez jakou uvadite. Muzete si, prosim, ten clanek uz konecne precist? :-)

A Dukovany mely jeste mensi investicni naklady a zase jiste najdeme v EU JE, ktere maji daleko vyssi, napr. jedna ve Finsku a druha ve Francii. Na druhou stranu cena OZE klesa a ty ceny se protnou daleko drive, nez se dostavi JEDU2.

Vam ten solarni tunel nestacil, ze prosazujete ten jaderny? Vy chcete, aby Vase deti platily vyssi vykupni cenu elektriny nez prodejni? Ja se treba ze solarniho tunelu poucil a rozhodne nechci uz zadnemu zdroji davat provozni dotace (= garance vykupni ceny).

Carlos
28. červenec 2020, 00:12

Prohnal jste si ty investiční náklady přes inflační kalkulačku? On ten složený úrok je dost sviňa.

St
28. červenec 2020, 08:14

Pane Pavle K v článku se píše o 30 mld € tj. 780 mld Kč při současném kursu cca 26 Kč za €. Za ty peníze chtějí mít ročně 16 TWh. Což je vyjde na 75 €/MWh v investicích. JE to dovede od 9 do 23 €. Temelín za 100 mld Kč u JEDU počítám s 250 000. Pokud bych věřil vládě (160 mld Kč)tak jsme na 15 €.

Je dost dobře možné, že špatně vidím, tak mi zkuste napsat ty správná čísla. Předem moc děkuji.

Nějak nechápu proč najednou mluvíte o jiných JE v EU. Já se celou dobu bavím o JEDU.

Co se týče solárního tunelu. Tak volám po jeho zastavení a alokaci finančních zdrojů do JE. Získáme tím stabilní, levný, bezemisní zdroj EE.

Každopádně když srovnám dnešní cenu FVE 472 € vs 60 € plánovaných, tak mi to zas tak špatné nepřipadá.

Jinak s Vámi souhlasím, že ta garance není ideální věc. Ale pokud chcete se zabezpečit do budoucna, tak jiná cesta prostě není.

Pavel K
28. červenec 2020, 08:58

V clanku se pise, cituji:

"Cena produkované elektřiny se má pro percentil 95 % pohybovat v rozmezí 50-55 €/MWh a pro zbývající 5 % času v rozmezí 70-90 €/MWh."

Musim to opakovat, nebo si to uz konecne prectete? Ja osobne vubec nejsem rpekvapen, ze Vam to nevychazi, kdyz neznate podrobmne celou financni analyzu projektu. Na zaklade tak kratkeho informativniho clanku prece nemuzete pocitat cenu nejake technologie.

Tech 250 mld je nejnizsi optimisticka cena, jake se neda dosahnout (rozhodne ne v uplatkarskem Cesku). Vemte si, ze jen za pripravu projekdu se zaplati 19 - 24 mld ze statniho rozpoctu i bez garance, ze se zacne stavet. Za to postavite daleko vyssi kapacitu ve stabilnich plynovkach nebo docela slusnou kapacitu v OZE. Na stavbu elektrarny dle vladniho materialu pujci stat 175 mld Kc a ta pujcka ma byt 70 % ceny bloku. Jen v tomto jsme na 250 mld, kde mate tu pripravu, uroky desitky let a garance vykupni ceny? Porovnejte se stavbou jakekoliv JE v EU ci USA. Kazdopadne tedy kdyz vezmeme, ze ta elektrarna teoreticky vyrobi za 60 let 400 TWh, takze investicne jsme (pri nerealnych 250 mld Kc) na 625 Kc (24 Eur) za MWh. No a kdyz tak rad srovnavate tedy jen investicni naklady (JE vuci OZE), tak si to jeste porovnejte s investicnimi naklady na plynovky :-) A co Vam Vasi logikou vyjde? :-)

Chcete presmerovat penize ze solarniho tunelu. Poradte mi, jak chcete retrospektivne zmenit zakon, aby to neposkodilo CR pred investory a nehrozily arbitraze?

Je tech planovanych 60 Eur pocitano z tech 160 mld nebo z tech 300 mld, co bude JEDU2 stat? Budu rad, kdyz pridate provozni naklady JE a taky naklady na udrzbu. Nesmite jeste zapomenout, ze naklady na 1 blok nejsou polovina nakladu na 2 bloky (v JETE).

O jine ceste, ze nebyla, se jiste mluvilo i pri garanci vykupni ceny u FVE tunelu. Tam to byl dle Vas zlocin a tady u JE je to v poradku? Ja to fakt nechapu. Tak je to spatne, nebo je to spatne jen pro rovne a pro ty rovnejsi uz je to v poradku? Navic jeste mala drobnost. FVE dostaly vyhodu jen ve vykupni cene. JEDU2 dostane vyhodu jak v bezurocne pujcce, tak pozdeji ve vykupni cene. Sorry, ale za techto podminek chci taky jednu JE postavit, me deti mi pak budou z vdecnosti nekolikrat denne nosit kvetiny na hrob, to mi verte!

Psal jste: "Takže zlatý Temelín", z toho mi pravdu nedocvaklo, ze se bavite o JEDU2, omlouvam se.

Carlos
28. červenec 2020, 09:08

St,

teď jsem Vám psal proč to musíte srovnat přes inflaci, ono těch 100mld roku asi 2000 kdy se Temelín spouštěl je dnes už 150 mld a není tam započítané to že té elektrárny dost postavili už za komančů, tam by se to muselo počítat ještě trochu jinak.

K dnešnímu projektu musíte přistoupit tak že je to navíc kryté úvěrem. A ne, bezúročná půjčka na tom nic nemění, stát si na to bude muset půjčit a tomu to bez úroku nikdo nedá. takže z té elektrárny ten úrok budeme platit tak jako tak.

St
28. červenec 2020, 15:12

Pane Pavle K. Já nikde nerozporuji cenu za kterou jim to bude vyrábět EE. Jen tvrdím, že pokud Španělé investují 30 mld € tak je 1 MWh bude v investicích stát 75 €. Pokud my postavíme JEDU2 za 250 mld Kč, tak nás ta EE vyjde 23 €. Opakuji v investičních nákladech. Bez inflace, údržby, paliva atd.

Nerozporuji, za kolik který zdroj vyrábí EE. Jen říkám, jaké jsou investiční náklady vztažené k 1 MWh.

Uznávám, že něco takového je velmi zjednodušující, ale i tak si myslím, že ta čísla mají orientační vypovídající hodnotu. Netvrdím, že mám patent na rozum, ale za svými výpočty si pevně stojím a ještě nikdo mi nevyvrátil jejich nesprávnost.

Pokud se budeme bavit o ceně toho nového bloku tak nyní je na úrovni cca 162 mld. Kč. Raději jsem počítal s 250 mld. Zdali je to hodně nebo málo je na delší debatu. Osobně si myslím, že ta cena bude mezi 200 - 300 mld Kč. Můj osobní odhad.

Co se týče plynovek, tak neznám přesné investiční náklady ale tuším, že jsou příjemně nízké. Co už není příjemné, tak ceny plynu.

Jak už jsem řekl jinde. Pokud chceme mít stabilní zdroj EE za rozumnou cenu momentálně nemáme na výběr. Chápu, že je to risk, protože se v dohledné době mohou změnit technologie, ale zatím je to pro nás jediná možná cesta.

Ano moc bych chtěl ty peníze co tečou bez užitku do OZE přesměrovat do výstavy JE. Jak bych to chtěl udělat. Pokud by to šlo, tak zdaněním. Právně čisté, jen solárníci nevydělají jako doposud. Když něco takového šlo v případě církevních restitucí, tak proč by to nešlo i v tomto případě. Dle rčení, když se chce, všechno jde.

Co se týče těch 60 € musíte se zeptat toho, kdo k té částce přišel. Moje maličkost to nebyla. Ale předpokládám, že pan Wagner má dost podkladů a technické erudice, tudíž ví o čem mluví. A já osobně nemám důvod mu nevěřit, či jakkoliv toto číslo rozporovat.

Co se týče garance cen opravdu z toho radost nemám. Ale jak chcete to udělat jinak? Ano šlo by to udělat tak, že by stát za své vybudoval JEDU a pak jej předal ČEZu, ale to by se mnoha lidem nelíbilo. Stejně tak jak se nelíbí současné řešení.

A pokud si chcete postavit JE, tak Vám držím palce a vzhůru do toho :-) Máte mojí plnou podporu. ;-)

Pavel K
28. červenec 2020, 19:16

TO St:

Snad zacinam tusit, odkud vitr vane. Neplete si nahodou MWh a MW? POkud by investicni naklady byly 75 Eur / 1 MWh, tak by prece nikdy nemohli planovat prodavat elektrinu za 50-55 € / MWh, nepletu-li se. Nebo jak jste prisel na elkovou vyrobu lektriny za celou zivotnost jejich reseni?

Pokud by jste ale spocital investicni naklady k vykonu a ne k vyrobe, pak uz je to uplne jina pohadka a potom ta jejich planovana cena je zase nejak moc vysoka. Takze nakonec mi Vas vypocet nesedi ani tak ani onak :-)

No a pokud byste nakonec prepocitaval cenu k vykonu a ne yrobe, tak takova cisla, bez znalosti udrzby, provoznich nakladu a zivotnosti jsou ... vite k cemu? :-) Rozhodne ne ani k naznaku vypovidajici hodnoty :-)

Nasel jste si nekde srovnani ceny elektriny z plynu a JE, kdyz tvrdite, ze ceny plynu nejsou nizke? A plynovka ma jeden uzasnej benefit. Jelikoz je investice relativne nizka a provoz relativne drahy, tak se hodi prave jako doplnek pro OZE, nez se jejich vykon prehoupne pres 100 % potrebne prumerne spotreby a nedoresi se kratkodoba a mozna i trochu strednedobbe akumulace. Kombinace JE + OZE bez radne akumulace nebo prave dalsich spickovych elektraren jsou dle emeho nazoru naprosto nevhodne. No a kdyz uz se vyresi ta radna akumulace, pak uz nebrani prave tomu 100% podilu vyroby z OZE, coz je jeste hodne desetileti pred nami, ale zacit musime co nejdriv. Takze Vase "momentálně" je bexzpredmetne. Stavejme OZE, pouzivejme dosavadi JE, pokud bude potreba, stavme spickove plynovky, ktere zatizime povolenkami, aby bylo zamezeno jejich zbytecnemu pouzivani trzni cestou a hlavne budujme OZE. Ted, kdyz je podil OZE celoevropsky tak nizky, tak staci jen sledovat jejich vliv na celou soustavu a z toho vyvodit dusledky. A to Vase "zatím" si nechme po roce 2045.

No a neni uz nahodou to zdaneni tech provoznich prispevku na solary? A vite kolik je to procent? Zkuste neco ... mene Jaro -Cimrmanskeho. Ja bych treba ty penize chtel na likvidaci ekologickych skod, na investici do zeleznic. :-)

No a neslo by to udelat tak, ze stat nabidne bezurocnou pujcku, jak to ted planuje a pak zada aukci, kde budou jednotlivi zajemci nabizet mensi vykupni cenu elektriny? Ano klasicko aukci. Nebo jste presvedcen, ze CEZ je nejlepsi a nejlenejsi? Toto je samozrejme reseni, kdy by se do toho melo stourat co nejmene, muj postoj znate - dokud si na sebe JE nevydela (muze prece hodne vydelavat v dobe, kdy ostatni nebudou vyrabet), tak by se stavet nemela. Radeji vice uvolneme trh s vyrobou, distribuci, akumulaci a systemovejma sluzbama - neco jak se soutezi spoje na zeleznici a dale podporujme uspory.

Jen blazen by svou JE nepostavil, kdyz by dostal podminky jak CEZ. Kdy ma bezurocnou pujcku, garantovane vykupni ceny nad vyrobnimi naklady vcetne investicnich + uroku. To je podnikani bez rizika, to zvladne kazdej. Takze pokud mi poskytnete veskere zaruky, pujcku 175 mld, vyridite z ame veskere papiry, udelate za me vyberove rizeni a budete mi garantovat vykupni cenu, tak Vasi plnou podporu beru vsemi deseti, kdy sepiseme smlouvu? :-)

St
28. červenec 2020, 08:17

Pane Carlos nikoliv. Nepočítám v žádném ve svých výpočtech se složeným úrokem. Jen porovnávám vstupní (investiční) náklady s tím kolik které řešení vyrobí EE a za jakou cenu. V dnešní době kdy jsou vidět záporné úroky, úročení jako takové nehraje zas takovou velkou roli. I když souhlasím s Vámi, že by mé výpočty byly mnohem přesnější, kdyby zde byly zohledněny náklady na úroky.

Carlos
28. červenec 2020, 08:58

Pokud chcete porovnávat dva projekty velmi daleko od sebe, tak je třeba to přes tu inflaci prohnat. Složený úrok je v tento moment jenom název metody výpočtu kterou spočtete ekvivalent v současné měně. Pro velkou jednoduchost, inflace je u nás +- 2% ročně, takže na dnešní jsou ty Dukovany za X*(1,02)^30 dnešních korun. Kalkulačka na netu to dá přesněji.

Další věc kterou je třeba porovnávat je cena elektřiny a průměrná mzda, nebo třeba medián mzdy, tam už to tak veselé asi nebude.

St
28. červenec 2020, 15:14

Pane Carlos s tou inflací máte naprostou pravdu a ten Temelín, to bylo takové malé rýpnutí. Nicméně musíte uznat, že se nejen Temelín dávno zaplatil a ČEZu přináší nemalé zisky.

Pavel K
28. červenec 2020, 15:54

Dokazete nastinit rok nebo aspon +-, kdy byly zaplaceny veskere uvery na dostavbu JETE?

energetik
26. červenec 2020, 15:13

další zákony na míru jedné elektrárny a pro předem vybraného státem vydržovaného provozovatele bez výběrového řízení. To nedopadne dobře.

Jan Veselý
26. červenec 2020, 15:34

Předpokládaná cena 5000 EUR/kW :-))))

Pan Beneš je král všech optimistů.

petr
26. červenec 2020, 18:04
Vladimír
27. červenec 2020, 05:32

Pro problematiku energetiky je jistě cena důležitá ale pro její fungování až na dalším místě. Z předešlého vychází zapojení FV, VTE a v malé míře voda. El. síť pracuje s hodně proměnným výkonem, ale vždy musí být výkon výroby a výkon spotřeby stejný. Jak při změněných prostředcích výroby el. energie je zajištěna výkonová rovnováha?Jakou charakteristiku mají střídače jednotlivých zdrojů?

Zbyněk Poisl
27. červenec 2020, 08:00

Když budou politici do cen zasahovat dotacemi a povinným odkupem z OZE, bude v cenách vždy nejistota a chaos.

Lkotek
27. červenec 2020, 08:01

Optimisté si myslí, že JE bude dodávat levný proud, pesimisté si myslí, že na proud z JE budeme doplácet. A my staří, co pamatují dostavbu Temelína, opravu D1, stavbu Blanky, stavbu obchvatu Prahy atd. víme, že to bude stát více než dvojnásobek a stavba se protáhne o více než deset let. Svět v roce 2050 bude sériově stavět malé modulární reaktory lehce zafinamcovatelné z různých zdrojů a fotovoltaika s bateriemi díky boomu EV bude tak levná, že si ji budou dávat všichni na střechy i bez podpory státu. Ruské velvyslanectví kvůli dohledu na stavbu ruských bloků zdvojnásobí počet diplomatů. ANO s podporou komunistů získá 2/3 většinu v parlamentu a začne měnit ústavní zákony aby tak bylo na věčné časy.

chemik
27. červenec 2020, 09:50

Plný souhlas. Čím víc takových názorů, pomůže to ještě dostavbu Dukovan zastavit, je nejvyšší čas se tomu obr tunelu vyhnout.

Michal Mazgal
27. červenec 2020, 10:19

Co žene vládu do netržních mechanismů mi je záhadou. Krajně mi to připomíná dobu komunismu. Závazek jenž chtějí vytvořit by měl projít referendem, protože chtějí zadlužit všechny občany České Republiky. To chce vláda vydírat Německo, že pokud nebude poslouchat, tak nechá vybouchnout jadernou elektrárnu? Proč vláda nezakáže nebezpečné zdroje elektřiny jako je uhlí a uran a nenechá trh pracovat? Kde je mapa míst, kde můžou stát větrné elektrárny? To již mělo být zapsáno v územním plánu České Republiky. Proč již není vypracováno povolení na kterých domech může být fotovoltaická krytina a fasáda? To se zase bude schvalovat jednotlivě? Už dávno měl vzniknout odbor, který postupně vydá všechny povolení a zákazy pro celou ČR...

Emil
27. červenec 2020, 10:58

Vláda nezakáže uran, protože není o nic víc nebezpečný než ostatní zdroje elektřiny, a "nenechá trh pracovat" ze stejného důvodu jako nenechá trh pracovat v dalších oblastech kritické infrastruktury, jako je armáda, policie nebo zdravotnictví.

Carlos
27. červenec 2020, 11:59

Do energetiky ale vláda leze zcela bezdůvodně, vlastně stejně jako do zdravotnictví. Nechat v obou případech pracovat trh by bylo mnohem lepší. Nebo alespoň když si stát vymýšlí jaderky na státní útraty, tak to má hledat sakum pikum na provoz a stavbu v jednom a ne z toho dělat podporu jedné společnosti. Centrální plánování (což zde předvádí) je v hledání optimálních řešení mnohem horší než to nechat na ekonomice.

P.S. Přijde mi neskutečně trapné jak lidi měli problém zaplatit 30Kč za návštěvu doktora, ale uvalit stovky za jednu návštěvu veterináře jim přijde bez problému. A nebo stokoruna za den v nemocnici, . Stejně tak postátněné zdravotnictví + zdravotní daň nevytváří ani sebemenší tlak na to být zdravější a líp se o sebe starat. Normální pojištění by totiž člověka s rizikovým chováním penalizovalo. Státní daň tu na to nijak netlačí.

Jaroslav Studnička
27. červenec 2020, 11:28

A jak chcete pane Mazgale zajistit transformaci energetiky a zajištění uhlíkové neutrality?

Podělte se s námi o vaší koncepci...

St
27. červenec 2020, 15:57

Pane Mazgal máte v tom trošku hokej. Na jedné straně vzýváte tržní mechanismy a na druhé straně chcete něco zakazovat a přikazovat. Tak jak to tedy je?

Nevidím důvod proč by naše vláda měla chtít Německo jakkoliv vydírat. Stavbou dalších bloků JE se nám všem snaží zabezpečit stabilní zdroj poměrně levné EE. A tu fotovoltaickou krytinu si snad můžete na svůj dům dát sám. Co Vám v tom brání?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.