Domů
Jaderné elektrárny
Polské jádro získá podporu formou rozdílové smlouvy. Ministerstvo si slibuje snazší notifikaci podpory
Jaderná elektrárna Dukovany
Zdroj: ČEZ

Polské jádro získá podporu formou rozdílové smlouvy. Ministerstvo si slibuje snazší notifikaci podpory

Polská vláda plánuje podpořit výstavbu první jaderné elektrárny v Polsku formou tzv. rozdílového kontraktu (anglicky Contract for Difference). Provozní podpora v této formě je nyní preferovaná Evropskou komisí, která ji navrhla do návrhu nové podoby trhu s elektřinou. Naproti tomu blok v Dukovanech již zřejmě setrvá na podpoře formou smlouvy o výkupu. 

První jaderná elektrárna v Polsku zřejmě získá podporu formou rozdílového kontraktu. Informaci pro polský web BiznesAlert potvrdily zdroje z tamního Ministerstva pro klima a životní prostředí.

Volba této formy podpory je v současné době velice logická. V návaznosti na energetickou krizi totiž Evropská komise představila návrh reformy evropského trhu s elektřinou, ve kterém jasně naznačila, že právě tato forma podpory je nyní preferovaná.

"Financování jaderné energetiky v Pomořském vojvodství bude zajištěno pomocí rozdílové smlouvy. Dvoustranná rozdílová smlouva je jedinou formou podpory (která nevylučuje použití jiných forem podpory, např. vládních záruk za dluhové financování), která je stanovena v rámci interinstitucionálně dohodnutých pravidel fungování evropského trhu s energií, v tzv. nařízení EMD," uvedlo polské Ministerstvo pro klima a životní prostředí.

Názor Evropské komise je přitom podstatný. Ať bude forma provozní podpory  jakákoliv, bude nutné ji notifikovat v řízení právě u Evropské komise. Logickým cílem by proto mělo být, aby se notifikovaná podpora co nejvíce blížila právě preferencím Evropské komise. Polské ministerstvo si proto od volby této podpory slibuje, že vyřízení notifikace veřejné podpory bude efektivnější.

"Tento nástroj umožní efektivně vést s Evropskou komisí proces financování a vytvoření obchodního modelu pro první polskou jadernou elektrárnu. Je však třeba mít na paměti, že Evropská komise ještě provede podrobnou analýzu slučitelnosti opatření jako součásti širšího balíčku podpory se zásadami přípustné veřejné podpory - včetně přiměřenosti opatření," uvedlo polské Ministerstvo pro klima a životní prostředí pro web BiznesAlert.

Rozdílový kontrakt garantuje stabilní cenu za prodej elektřiny. Výrobce elektřinu prodává na trhu (zpravidla na spotovém trhu), přičemž prodá-li elektřinu za cenu nižší, než která mu je garantována rozdílovým kontraktem, je mu rozdíl v cenách doplacen. Naopak prodá-li elektřinu za cenu vyšší, musí rozdíl mezi garantovanou cenou a cenou na trhu vrátit. Ve výsledku tedy provozovatel dané elektrárny získá pevně stanovenou cenu ze dvou zdrojů - část na velkoobchodním trhu a část ve formě doplatku v takové výši, aby v součtu obdržel pevnou cenu.

Podporu formou rozdílového kontraktu získala také jaderná elektrárna Hinkley Point C, která je nyní ve výstavbě. Zdroj: EDF

Garantovaná cena pro první jadernou elektrárnu v Polsku dosud nebyla stanovena. Je zřejmé, že výše garantované ceny bude jedním z hlavních bodů jednání o podpoře. Výše ceny bude zajímat také Evropskou komisi v rámci notifikačního řízení, jelikož musí, mimo jiné, ověřit, že je provozní podpora přiměřená.

Rozdílový kontrakt mohou nově získat také české jaderné elektrárny

V České republice jsou od počátku tohoto roku přípustné dvě formy provozní podpory pro nové jaderné zdroje. Jako první byla zavedena podpora formou tzv. smlouvy o výkupu (anglicky Power purchase agreement, PPA). Druhou možností je rozdílový kontrakt, který lze využít teprve od počátku tohoto roku.

Přestože je nyní možné využít podporu formou rozdílového kontraktu, pro Dukovany II bude zřejmě zachována forma smlouvy o výkupu. O tom svědčí i poslední zadání poradenských služeb Ministerstva průmyslu a obchodu z minulého týdne. Z tohoto zadaní vyplývá, že v současné době probíhají jednání právě o smlouvě o výkupu.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(20)
Pravoslav Motyčka
30. leden 2024, 19:09

JE budou vyrábět bez ohledu na cenu klidně i zápornou a vytlačí všechny zdroje , které tuto výhodu nemají.

Milan Vaněček
30. leden 2024, 20:36

Ano, vytlačí všechny zdroje, ale Poláci to zaplatí, podobně jako my platíme a budeme dál platit fotovoltaický tunel 2009-10. Nám to bude trvat 20 let, ve Velké Britanii u Hinkley point 3 to bude 35 let a Polákům....let, to uvidíme brzy, ti budou mít novou JE postavenou dřív než my. Ty obrovské investice musí někdo zaplatit.

Pravoslav Motyčka
30. leden 2024, 21:07

A tady máte odpověď jak se bude provozovat síť v budoucnosti , prostě pojednou JE , přes léto to zlikviduje provoz FVE protože cena půjde k nule a spotřebitel bude všechno platit. Toto je jediný koncept jak můžete provozovat síť JE+OZE , ty zdroje totiž nejsou bez akumulace komplementární a z nízkých burzovních cen elektřiny se bude vyrábět vodík , výrobny vodíku nebudou platit poplatek z platby za jádro. Pak se v zimě bude z vodíku vyrábět elektřina , protože JE nebude stačit. Ti co nebudou provozovat JE na to budou ještě hůře , protože vodík bude dražší než platby za jádro, které nakonec nebudou pro koncového uživatele tak drastické.

Petr prochaska
31. leden 2024, 10:32

Ve skutečnosti JE pojede na spotu - je to i v článku napsáno. Takže to bude jako ve Francii, tzn. když nebude elektřina z JE potřeba, tak JE přestane vyrábět.

Emil
31. leden 2024, 10:45

Není to v článku napsáno, článek jste špatně pochopil, nic takového se tam nepíše.

Petr prochaska
31. leden 2024, 11:30

to Emil:

"Výrobce elektřinu prodává na trhu (zpravidla na spotovém trhu), přičemž prodá-li elektřinu za cenu nižší, než která mu je garantována rozdílovým kontraktem, je mu rozdíl v cenách doplacen."

Emil
31. leden 2024, 11:36

"Výrobce elektřinu prodává na trhu (zpravidla na spotovém trhu)" proto, že výrobce je "zpravidla" občasný zdroj, který ani na dlouhodobém trhu prodávat nemůže. Tato věta ale vůbec neříká, že "JE pojede na spotu", když JE může prodávat i na dlouhodobém trhu. "Zpravidla" má tady stejný význam jako obvykle, že je něco "obvykle" neznamená, že to tak musí být vždycky.

Bob
31. leden 2024, 11:23

Ano cena z elektřiny akumulované dlouhodobě přes vodík bude jednoznačně nejdražší. Podstatně dražší, než z JE.

Jak si tedy představujete zimní provoz, kdybychom nepostavili JE, ale jejich výrobu nahradili FVE?

No neměli bychom v zimě stabilní výrobu těch JE a neměli ani téměř žádnou z FVE. Tedy bychom museli mít několikanásobek té nejdražší elektřiny z vodíku.

Procházka: kde máte napsané, že v ČR budou JE prodívat na spotu? Článek je o polských JE a u nás se předpokládá jiný model prodeje a platby.

Ostatně není mi jasné, jak v tržním hospodářství přinutí polské JE, aby prodávaly na spotu a ne na dlouhodobé kontrakty.

Emil
31. leden 2024, 11:30

Navíc, i kdyby z nějakého záhadného důvodu prodávaly na spotu, rozdílový kontrakt stejně jako u obnovitelných zdrojů jim zajišťuje, že se na spotovou tržní cenu vůbec nemusí ohlížet a mohou prodávat klidně pod marginálními náklady i při tržních cenách záporných.

Bob
31. leden 2024, 11:11

Poláci těžko budou platit 13 Kč/kWh z JE, jako my platíme za FVE z časů FV tunelu.

Bob
31. leden 2024, 12:01

A proč by to Poláci platili?

FVE se jednoduše při nadbytku elektřiny vypnou.

Pokud to budou ty domácí na střechách, tak se žádná náhrada za nedodanou elektřinu nevyplácí.

Jedině, pokud to budou ty velké solární parky, které tu prosazujete a které si náhradu prolobovaly.

hlpb
31. leden 2024, 13:11

FVE se rozhodně nevypnou, omezí se nejprve výroba z uhelek, plnovek a JE, stejně jak se to děje už několik let ve Francii, Španělsku a už na omezení výroby jsou nachystané JE i V ČR. V létě v poledne neexistuje levnější zdroj energie než je samovýroba FVE a velké FVE, cena u samovýroby je 0 €/MWh, u velkých FVE + přebytků ze střešních FVE je to cca 30-50 €/MWh. O této ceně si mohou nové JE nechat jen zdát. Z HP C bude cena při spuštění 200 €/MWh. Představa, že někdo při smyslech nechá běžet HP C, když bude moci dodávat FVE přebytky ze střešních FVE za mnohem nižší cenu. Je opravu úsměvná.

Vítězslav Novák
30. leden 2024, 21:37

A tady máte odpověď, jestli má nebo nemá smysl provozování občasných zdrojů elektřiny v tržním prostředí - nemá. Tržní prostředí se muselo pokřivit až k nefunkčnosti, a protože nelze z politických důvodů přiznat, že bylo vynucováno používání nesmyslných zdrojů, musí se tržní prostředí dále křivit a ohýbat.

Nakonec budou všechny fungující zdroje dotovány, protože by je jinak nikdo neprovozoval - ale bude se tomu říkat "trh"...

Pravoslav Motyčka
30. leden 2024, 23:10

Ano OZE mají velký problém v nestabilitě jenže jádro má zase problém ve stabilitě - ono totiž vyrábí pořád bez ohledu na poptávku. Nebo tedy nemusí , ale cena elektřiny z něho pak roste. Takže ve výsledku můžete postavit energetiku jen na JE , ale musíte vyvážet což z logiky věci není univerzální řešení a nebo musíte v létě z přebytků vyrábět vodík. Takže ve skutečnosti ten vodík na zimu potřebuje i ta síť založená na jaderné energetice i když v menší míře než síť založená na OZE. A tím se dostáváme k tomu ,že ve skutečnosti technologie , které dokáží plně nahradit fosilní zdroje u nás na severu jsou příliš drahé. Samozřejmě že rozvoj FVE to ještě zhoršuje , protože zvyšuje rozdíly v potřebě výroby elektřiny ze stabilních zdrojů mezi létem a zimou. Na druhou stranu cena elektřiny zase v létě klesne. Existují sezónní akumulátory tepla , které se vyrobí z FVE v létě a topí se s ním přes zimu takže FVE vám v zimě stačí na běžnou spotřebu a v létě k nabíjení akumulátoru samozřejmě toto funguje u pasivních domů , těch bude ale za 60 let většina.

Petr prochaska
31. leden 2024, 10:36

Řešením je předimenzovat OZE, a když nebude svítit nebo foukat, tak pálit plyn popřípadě vodík. Vodík má smysl až budou opravdu velké přebytky z OZE, protože elektrolyzér musí jet velkou část roku, aby se ekomicky vyplatil. Špičkové přebytky z OZE se dají využít na ohřev vody.

Bob
31. leden 2024, 11:39

Kolik bude % PD v bytovém sektoru bude v době dostavby nových bloků JE a kolik z nich bude mít svůj sezónní akumulátor tepla?

A jak to bude řešit průmysl? Pro své stroje si akumulují energii z FVE na zimu jak?

Sklářské, ocelářské, vysoké, pekařské, cementárské a jiné pece, si tu FV energii do tepla budou akumulovat jak?

Vždycky tu bude potřeba elektrické energie tzv. základního zatížení. Zjednodušeně je to letní spotřeba. Na tu mohou být v pohodě dimenzovány všechny zdroje se stálou výrobou (JE, VE, bioplyn, podmíněně VtE). Přičemž výroba JE se počítá se zohledněním vynucených letních odstávek pro údržbu a doplňování paliva.

Teprve ten menší zbytek je potřeba řešit jinak.

Třeba dlouhodobou akumulací, nebo tím, že se bude v létě uměle snižovat výroba v JE.

Největší problém je výroba ve FVE, která je v průběhu roku úplně opačná, než bychom potřebovali.

hlpb
31. leden 2024, 12:15

Bobe, jde vidět, že jsi stále nepochopil energetiku budoucnosti. Všechny státy světa přecházejí na OZE energii jako dominantní zdroj. Mezi OZE patří FVE, VTE, voda, biomasa, geotermální energie a v budoucnu H2, OZE lze označit jako hlavní zdroje energie, vše ostatní JE, uhlí, plyn budou v budoucnu jen doplňkové zdroje. A jejich jedinou funkcí bude produkovat energii, když výroba z hlavních zdrojů energie = OZE nebude dostatečná. V létě a na jaře doplňkové zdroje nebudou potřeba skoro vůbec včetně jaderných, na podzim a v zimě pak budou potřeba doplňkové zdroje více. Z celosvětového směřování energetiky je jasně patrné, že JE se jako doplňkový zdroj hodí nejméně. A cestou velkého podílu JE + FVE jdou jen dva státy světa Francie a ČR. Už brzy budeme vidět u nás jak tyto dvě energetiky vedle sebe nefungují. I při instalovaném výkonu FVE pouhých 4 GW bude letos v létě FVE v ČR pokrývat 40-50% spotřeby mezi 11:00 - 15:00 je evidentní, že prostor dodávat do sítě se ostatním zdrojům velice zmenšil. Při instalované, výkonu 8 GW pak FVE pokryje mezi 11:00 - 15:00 veškerou spotřebu v ČR.

Vítězslav Novák
31. leden 2024, 13:47

Fakt existují akumulátory tepla, které je udrží několik měsíců? Netvrdím, že ne - ale mohl bych je vidět?

Bob
31. leden 2024, 16:54

Existují jako pilotní projekty už od 80 let minulého století pro termální FV. Akumulovalo se do vody, solí, štěrku, zeminy, písku (jen co si pamatuji). Skončilo to vždy jen pilotním projektem, kde nezáleželo na nákladech.

Pro běžný RD nádrže s objemem v 10 až stovkách kubíků. šílené investiční náklady a i tak nezanedbatelné ztráty energie. Čím větší teploty, tím vyšší ztráty. V případě nízké teploty pak o to větší nádrže a nutnost TČ pro odčerpávání tepla. Některé měly specifické problémy, třeba u solí korozi a zatuhnutí ve výměníku.

Specifickým druhem, který se používá je regenerace vrtů TČ země-voda v létě dodáváním tepla.

Pravoslav Motyčka
31. leden 2024, 23:09

Existují sezónní akumulátory. Je to z principu pískové lože , které je protkáno nerezovými trubkami . v těchto trubkách proudí vzduch , který buďto akumulátor zahřívá a nebo z něho odebírá teplo , tento vzduch že ohříván elektřinou z FVE a nebo je veden na izolovaný výměník vzduch/voda , kde předává teplo otopné soustavě. Existuje firma co se tím v ČR zabývá. Problém je cena na RD NED stojí tento systém asi 1,2 mil korun. S 16kWp FVE na střeše jste pak prakticky nezávislí na vnějším zdroji energie , protože přes léto akumulujete v zimě vám FVE 16kWp na většinou na běžnou spotřebu stačí. Mnohem levnější jsou nízkoteplotní sezónní jenže vytápět s nimi domy nelze. Hodí se pro zajištění nezámrzného prostředí v nevytápěných stavbách (sklady , garáže a pod) a nebo k přechodnému zajištění nadnulových teplot povrchů například chodníky. Stejně tak je můžete využít k letnímu chlazení. Jsou založeny na proudění vzduchu nebo nemrznoucí směsi v nezámrzné hloubce pod zemí. Teplo je transportováno do výměníku nebo z něho podle ročního období. Typickým příkladem je budova , kde chcete zajistit nezámrzný prostor a nebo naopak v létě potřebujete zajistit teplotu nižší než 20°C.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se