Rick Perry vyzdvihl malé modulární reaktory: "Sledujte inovátory," uvedl na konferenci na půdě Evropské komise