Sellafield zahájil řízené odstavení závodu Magnox v podmínkách epidemie

DomůJaderné elektrárnySellafield zahájil řízené odstavení závodu Magnox v podmínkách epidemie

Od vypuknutí pandemie koronaviru podnikla společnost Sellafield na svém jaderném zařízení v severozápadní Anglii řadu preventivních opatření, zahrnující například řízené odstavení přepracovatelského závodu na vyhořelé palivo Magnox. Přepracovatelské zařízení se blíží k 60. roku svého provozu a je složitým chemickým závodem pro zpracování a separaci plutonia a uranu.

Závod Magnox bude letos trvale odstaven z provozu. Od roku 1964 slouží k separaci uranu a plutonia z použitého paliva prvních britských jaderných reaktorů pro jeho další využití.

„Rychlé odstavení závodu by mohlo vést ke zbytečnému navýšení údržby nebo oprav, zatímco řízené odstavení ponechá závod v optimálním stavu pro jeho případné opětovné spuštění,“ uvedl provozovatel zařízení.

První z reaktorů typu Magnox v jaderné elektrárně Calder Hall. (Zdroj: Sellafieldsites.com)

„Naše reakce je úmyslně strukturována tak, že máme k dispozici vyhrazené zdroje pro řízení současné situace a zároveň udržujeme náš management a řízení závodu Sellafield a dalších jaderných zařízen. Jak si jistě dokážete představit, mnoho prací zde není možné vykonávat z domova. V Sellafieldu jsme na kritické misi, proto náš postup musí zajistit trvale vysokou bezpečnost, ochranu našich zaměstnanců, veřejnosti a životního prostředí,“ řekl Mark Neate, ředitel pro ochranu životního prostředí, bezpečnost a fyzickou ochranu ve společnosti Sellafield.

Jaderné elektrárny řeší koronavirus

Situaci kolem pandemie koronairu důsledně monitorují všichni provozovatelé jaderných zařízení. Management má pro tyto situace zpracovány krizové scénáře k řízení prací a ochranu personálu.

Například ČEZ umožnil velké části administrativních pracovníků tzv. „home office“ se vzdáleným přístupem do firemní sítě a zavedl ochranná opatření, která minimalizují kontakt mezi směnovými zaměstnanci. Kritické jsou provozy jaderných elektráren, ve kterých z důvodu jaderné bezpečnosti, musí být neustále přítomen stanovený počet odborného personálu. Kritické uzly, kterými pravidelně prochází větší množství zaměstnanců jsou pravidelně desinfikovány.

Bloková dozorna JE Dukovany; Zdroj: ČEZ

Dodatečná opatření ve firmě Sellafield zahrnují také vzdálený přístup pro zaměstnance pracující z domu a zřízení telefonické a emailové podpory pro zaměstnance.

Sanace jaderného zařízení

Skladování použitého jaderného paliva tzv. mokrou formou; Zdroj: Sellafield Ltd.

Společnost Sellafield se momentálně zaměřuje na čtyři oblasti výkonu prací: získávání jaderného odpadu, paliva a kalů, které jsou uloženy ve starých bazénech a silech, sanaci stovek jaderných a nejaderných zařízení v lokalitě, přepracování použitého paliva a ukládání speciálních jaderných materiálů.