Zahájení komerčního provozu 3. bloku jaderné elektrárny Olkiluoto se opět odkládá. Finská společnost Teollisuuden Voima Oyj (TVO) posunula termín o další čtyři měsíce na leden 2020. Nový jaderný reaktor typu EPR bude mít po dokončení instalovaný elektrický výkon 1600 MWe.

Finská společnost TVO uvedla, že podle konsorcia tvořeného francouzskou Arevou a německým Siemensem bude závoz paliva do jaderného reaktoru proveden v červnu příštího roku. Připojení k přenosové síti se uskuteční v říjnu 2019. Začátek pravidelné výroby elektrické energie je nově naplánovaný na leden 2020, oproti plánu předloženému letos v červnu se tak jedná o další zpoždění. Palivo se mělo původně zavážet v lednu 2019 a v září 2019 měl být zahájen komerční provoz.

Horké funkční zkoušky začaly v prosinci minulého roku a byly dokončeny na konci května, o 50 dní později než bylo plánováno. Tyto klíčové předprovozní testy zajišťují, že chladicí okruhy a bezpečnostní systémy fungují správně před zavážkou paliva do reaktoru. Jedná se o první testy, kdy jsou reaktor a turbína provozovány jako celek, i když stále bez jaderného paliva.

TVO nyní uvedla, že testy pro uvedení do provozu stále probíhají, a tak budou trvat déle, než se očekávalo.

„Bude provedena konečná fáze úprav automatizace, budou upraveny podpěry přívodního potrubí a následně budou konečné testy pokračovat,“ uvedla společnost TVO.

Během zkušebního provozu 3. blok vyrobí 2 až 4 TWh elektrické energie při různých úrovních výkonu. Zkušební provoz začne připojením k síti a skončí se zahájením komerčního provozu.

„I když je toto nové zpoždění samozřejmě zklamáním, je důležité, aby bylo celé uvedení do provozu provedeno s maximální péčí a bez kompromisů. Budeme mít moderní a bezpečný závod a už se těšíme na provozní fázi,“ uvedl ředitel projektu Jouni Silvennoinen.

Konsorcium Areva-Siemens zahájilo výstavbu 3. bloku jaderné elektrárny Olkiluoto, reaktoru typu EPR, v roce 2005. Smlouva o výstavbě byla podepsána v roce 2003. Dokončení bloku bylo původně plánováno na rok 2009, ale projekt byl od začátku v časovém skluzu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *