Švédské obce souhlasí s výstavbou hlubinného úložiště jaderného odpadu