V Dukovanech začala odstávka 4. bloku, zbylé tři bloky vyrábějí