Zavážení paliva do nového reaktoru Tianwan 6 bylo zahájeno