Průměrné zásoby v evropských uhelných terminálech byly loni o 30 % vyšší než v roce 2018

DomůKomoditní trhyPrůměrné zásoby v evropských uhelných terminálech byly loni o 30 % vyšší než v roce 2018

Zásoby uhlí ve čtyřech evropských klíčových uhelných terminálech v Amsterdamu, Rotterdamu a Antverpách dosáhly loni v průměru 6,8 mil. tun, což je meziročně o téměř 30 % vyšší hodnota. Hlavním důvodem pro vyšší zásoby uhlí byla nižší poptávka energetických společností po uhlí v důsledku vyšší výroby elektřiny z plynu a obnovitelných zdrojů energie.

Celkové zásoby uhlí ve čtyřech klíčových uhelných terminálech v Amsterdamu, Rotterdamu a Antverpách dosáhly na konci září několikaletého maxima na úrovni 7,3 mil. tun. Ke konci roku však podle zahraničního serveru Montel klesly na 6,2 mil. tun.

I přes uvedený pokles na konci roku dosáhly v roce 2019 průměrné zásoby uhlí hodnoty 6,77 mil. tun, což je o téměř 30 % vyšší hodnota ve srovnání s rokem 2018. Z uvedené hodnoty připadalo 3,63 mil. tun na rotterdamský terminál EMO, 0,34 mil. tun na rotterdamský terminál EBS, 2,28 mil. tun na amsterdamský terminál OBA a 0,51 mil. tun na terminál ve Vlissingenu nedaleko Antverp.

„Bylo to způsobeno nižší poptávkou, která se potkala se stále relativně vysokým tokem uhlí do terminálů ARA (zkrácené označení uhelných terminálů v Amsterdamu, Rotterdamu a Antverpách – pozn. redakce) navzdory klesající poptávce,“ řekl zahraničnímu serveru Montel nejmenovaný analytik.

Další analytik zaměřený na evropské komoditní trhy Montelu řekl, že vyšší zásoby uhlí v uvedených terminálech byly důsledkem nižší poptávky po uhlí napříč Evropou způsobené levným plynem a rostoucí výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.