Škrty v produkci v rámci i mimo OPEC ženou cenu ropy nahoru