S&P Global Ratings: Pro roky 2021-23 očekáváme pouze částečné obnovení cen elektřiny

DomůKomoditní trhyS&P Global Ratings: Pro roky 2021-23 očekáváme pouze částečné obnovení cen elektřiny

Dle odhadu společnosti S&P Global Ratings ze dne 9. června dojde mezi lety 2021 až 2023 k částečnému zotavení cen elektrické energie na evropských burzách v důsledku opětovného nárůstu poptávky a odstavovaní uhelných a jaderných elektráren. Přesto jsou ale odhady přibližně o 20 % níže, než byly v listopadu loňského roku.

Nynější odhady ratingové agentury, které jsou dostupné zde,  jsou níže oproti těm listopadovým, a to navzdory drastickému snížení predikované výroby z jádra ve Francii v horizontu následujících tří let.

Od začátku roku se ceny elektřiny na evropských burzách propadly zejména z důvodu poklesu poptávky, pokles v průměru o 5 až 7 %, zapříčiněného velmi mírnou zimou, opatřeními proti COVID-19, poklesem cen komodit a dále zvýšené nabídce ze strany obnovitelných zdrojů energie.

Zatímco finanční dopad na evropské výrobce energie byl v letošním roce obecně zvládnutelný (své pozice již měli z převážné části zajištěné), další roky mohou být obtíženější. Dle údajů agentury mají výrobci pro rok 2021 prodáno 30 až 50 % své odhadované výroby, což znamená, že stále musejí prodat 50 až 70 %.

Slabší ekonomické vyhlídky a ceny komodit dle agentury ale zatím nenaznačují výrazný nárůst cen elektřiny v druhé polovině roku 2020.

„Pro rok 2021 proto můžeme vidět větší tlak na výdělky výrobců operujících v pásmu základního zatížení, jako jsou jaderné, uhelné nebo vodní elektrárny,“ uvedla agentura.

Do roku 2022 je pak očekáváno výraznější oživení cen, jelikož se očekává nárůst cen emisních povolenek a zemního plynu, a také proto, že se Německo má stát čistým dovozcem energie. Nyní, dle dat agentury, exportuje přibližně 40 TWh.

V dlouhodobější horizontu se pak agentura domnívá, že obnovitelné zdroje energie začnou hrát podstatně větší roli při tvorbě cen. To je také dáno snahou o klimaticky neutrální Evropu do roku 2050 a Zelenou dohodou pro Evropu. Odhodlání dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 se nezměnilo ani během pandemie COVID-19.