Aukce onshore VtE v Německu vedou k obdobným cenám jako původní systém výkupních cen

11. březen 2018, 13:53
DomůNěmeckoAukce onshore VtE v Německu vedou k obdobným cenám jako původní systém výkupních cen

Ze studie, za kterou stojí lidé z Fraunhoferova institutu v Německu vyplývá, že aukce onshore větrných elektráren nevedou k nižší ceně ve srovnání s podporou formou výkupních cen. Tématu aukcí a jejich příspěvku ke snižování ceny elektřiny z OZE se ve svých článcích věnuje Craig Morris na webu věnovaném německé Energiewende.

Při zkoumání vlivu aukcí na pokles ceny elektřiny produkované OZE je nutné brát v úvahu především termín uvedení těchto zdrojů do provozu. Výsledky německých aukcí pro onshore větrné elektrárny zatím směřují k velmi podobným cenám, jakých by pravděpodobně bylo dosaženo při zachování původního systému podpory pomocí pevně daných výkupních cen. Výkupní ceny  platily pro všechny zdroje uvedené do provozu v daném období, na které byla výkupní cena vypsána.

Zatímco aukce dávají úspěšným uchazečům garanci ceny elektřiny z elektráren, které budou uvedeny do provozu v budoucnosti. U komunitních projektů větrných elektráren je tato budoucnost vzdálená 4 roky a pro ostatní projekty 2 roky. Časová prodleva mezi vysoutěžením garantované ceny a vlastní realizací dává prostor pro zlevňování technologie, na které investoři do OZE spoléhají. Pokles cen technologie ovšem reflektoval také předchozí způsob podpory formou výkupních cen.

Aukce i výkupní ceny pro onshore VtE by dosáhly podobných hodnot

Německý systém výkupních cen, všeobecně známý jako feed-in tariff (FIT), se skládá ze dvou cen. První vyšší cena (v grafu světle modrá barva) je garantována minimálně na prvních pět let provozu projektu. Lokality s nejlepšími podmínkami pro větrné elektrárny přecházejí na nižší výkupní cenu (v grafu zobrazena tmavě modrou barvou) po zmíněných 5 letech. Elektrárny s horšími podmínkami pro výroby elektřiny, přecházejí na nižší tarif později a to tak, aby byla jejich výnosnost srovnatelná s nejlepšími lokalitami pro výrobu elektřiny z větru.

Na obrázku je zachyceno srovnání trendu poklesu pevně daných výkupních ceny s cenami vysoutěženými v aukcích. Zdroj: energytransition.org

Za předpokladu pokračujícího trendu snižování výkupních cen (FIT) z roku 2014, by se tyto výkupní ceny (FIT) pohybovaly dle Craiga Morrise na obdobné úrovni jako ceny vysoutěžené v loňské květnové a srpnové aukci. K obdobnému závěru došla také studie německých expertů, podle které jsou dokonce výsledné ceny z prvního kola aukce o 25 % vyšší než by byly výkupní ceny (FIT).

Pro druhé kolo aukcí by již cena z obou systémů podpory byla obdobná. Ve třetím kole aukce vycházejí aukce cenově zhruba o 10 % lépe ve srovnání s původním systémem výkupních cen (FIT). Předpokladem pro srovnání zmíněné studie je, že větrné elektrárny budou uvedeny do provozu až na konci lhůty, která je na jejich výstavbu k dispozici. Pokud by k jejich výstavbě došlo dříve, pak by již systém aukcí vyšel z porovnání se systémem výkupních cen (FIT) výrazně lépe.