Dovoz uhlí do Německa by se po dvou letech propadu letos neměl výrazně změnit

DomůNěmeckoDovoz uhlí do Německa by se po dvou letech propadu letos neměl výrazně změnit

Po dvou letech výrazného poklesu by se německá poptávka po zahraničním černém energetickém uhlí v letošním roce měla stabilizovat. Podle predikcí německého Sdružení dovozců uhlí by letos mělo ze zahraničí do Německa putovat zhruba 30 milionů tun energetického uhlí.

S růstem cen černého energetického uhlí na světových trzích, rostoucí výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů a prudkým nárůstem cen emisních povolenek výroba elektřiny v černouhelných zdrojích v Německu v posledních dvou letech klesá, a s ní i dovoz energetického uhlí ze zahraničí.

V loňském roce klesl dovoz černého uhlí do Německa o dalších 17 %, tedy obdobně jako v roce 2017. Od roku 1990 tak spotřeba černého energetického uhlí pro výrobu elektrické energie v Německu podle sdružení poklesla na polovinu.

V letošním roce by díky rostoucí výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů měla spotřeba černého energetické uhlí v zemi poklesnout o další 3 miliony tun. Dovoz uhlí do Německa by se nicméně výrazně měnit neměl, jelikož o srovnatelnou hodnotu poklesne s uzavřením posledních dolů i domácí produkce.

Další pokles o 1,7 milionů tun mělo přinést plánované uzavření několika uhelných zdrojů, avšak vzhledem k nucenému omezení těžby hnědého uhlí v lomu Hambach v důsledku soudního příkazu zabraňujícímu vykácení Hambašského lesa budou černouhelné zdroje spolu s plynovými kompenzovat nižší výrobu v hnědouhelných elektrárnách.

Úvodní fotografie: Přeprava uhlí na řece Rýn. Autor: Robbie Morrison