Ministr hospodářství NRW: Německý systém podpory OZE je méně šetrný ke klimatu, než si mnozí myslí

DomůNěmeckoMinistr hospodářství NRW: Německý systém podpory OZE je méně šetrný ke klimatu, než si mnozí myslí

Podle ministra hospodářství spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko je německý zákon stanovující podporu pro obnovitelné zdroje energie zastaralý. Podle ministra trpí několika problémy, které nejsou v souladu s cestou nastolenou pro dosažení energetické transformace, zároveň zhoršuje současnou krizi a je méně šetrný ke klimatu, než si mnozí myslí. Ministr to uvedl pro německý list Handelsblatt.

Ministr hospodářství spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, nejlidnatější a čtvrté největší spolkové země Německa, Andreas Pinkwart, bojuje za rychlé ukončení platnosti zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG), který stanovuje náležitosti ohledně podpory pro obnovitelné zdroje energie (OZE) v Německu.

„EEG již není užitečný, obtěžuje více, než pomáhá. Měl by to být proto zrušen. Zákon je „asociální, příliš byrokratický, zhoršující krizi, příliš nákladný a méně šetrný ke klimatu, než si mnozí myslí,“ uvedl Pinkwart pro Handelsblatt.

Pinkwart představil v pátek návrh usnesení k hlasování ve Spolkové radě (Bundesrat), jejímž cílem je nechat vypršet platnost EEG. Důvodem uvedeným v návrhu je, že EEG nastavuje nesprávné cenové signály, a tím brzdí rozvoj technologického pokroku. Návrh proto vyžaduje „zásadní reformu stávajícího systému financování transformace energetiky“, pokračuje návrh.

„Měli bychom přestat řešit problémy, které EEG vytváří. Nemá smysl pokračovat v nápravách. Měli bychom proto rychle nahradit EEG, zároveň potřebujeme nový systém financování z příjmů z ceny emisí uhlíku a státního rozpočtu. Systém poplatku za OZE má svou dobu již za sebou a ukazuje se, že je překážkou k transformaci energetiky,“ kritizuje Pinkwart.

Podpora OZE formou přirážky k ceně elektřiny

EEG, který je v platnosti od roku 2000, zaručuje provozovatelům větrných elektráren, fotovoltaických elektráren, elektráren na biomasu, geotermálních a vodních elektráren pevné výkupní ceny po dobu 20 let, z nichž některé jsou výrazně vyšší než ceny elektřiny na velkoobchodním trhu.

Rozdíl oproti tržní ceně je přenášen na spotřebitele elektřiny prostřednictvím tzv. EEG přirážky, účtované ke každé spotřebované jednotce elektrické energie. Vysoce energeticky náročné průmyslové podniky a některé další podnikatelské subjekty však mají tento poplatek snížen, ve snaze udržet tyto podniky konkurenceschopné.

Výše příspěvku na podporu OZE v Německu v jednotlivých letech. Zdroj: BNetzA

EEG přirážka ke každé spotřebované kWh letos přidá 6,756 eurocentů, to je více než cena samotné silové elektřiny, která aktuálně dosahuje hodnoty okolo 4 eurocentů/kWh. Podpora OZE se tak stala významnou nákladovou položkou v celkové ceně za elektřinu. Celkově náklady na financování EEG dosahují přibližně 25 miliard eur ročně.

V nadcházejícím roce bude EEG přirážka poprvé zastropována, a to na hodnotě 6,5 eurocentu/kWh. Zbylá část financí nezbytných pro podporu OZE bude hrazena ze státního rozpočtu a za využití příjmů z poplatků za emise CO2 v odvětví vytápění a dopravy. Dle výpočtů provozovatelů přenosové soustavy by bez zastropování přirážka pro rok 2021 stoupla na 9,65 eurocentů/kWh, což by představovalo meziroční nárůst o téměř 43 %.

Podle Pinkwarta je právě příspěvek na podporu OZE jedním z důvodů, proč v některých oblastech není elektřina využívána ve větší míře. Jedním z příkladů je například výroba zeleného vodíku, ke které je zapotřebí velké množství elektřiny a na kterou Německo vsází ve své energetické transformaci.

„[EEG přirážka] nám brání na cestě ke klimatické neutralitě tím, že zbytečně prodražuje používání elektřiny v odvětvích, jako je vytápění a doprava, a ztěžuje provádění národní vodíkové strategie,“ dodává Pinkwarta.

Problémy současného systému podpory OZE

Větrný park Havelland v Německu. Zdroj: Mainova

„V následujících letech budeme stále potřebovat pobídky pro rozvoj OZE. Tyto pobídky lze určit prostřednictvím aukcí a měly by být poté financovány ze státního rozpočtu a z příjmu ze zpoplatnění CO2,“ uvedl Pinkwart.

Jeden ze systematických problémů nastavení podpory v rámci EEG se projevil zvláště výrazně v průběhu koronavirové krize. Během krize společnostem hrozilo, že v důsledku klesající spotřeby energie klesne jejich spotřeba pod prahové hodnoty, které rozhodují pro udělení určitých výjimek z nutnosti platit EEG příspěvek. Jinými slovy, pokud společnosti spotřebují méně elektřiny, hrozí jim nutnost hradit plnou výši EEG přirážky. Společnosti se tak dostaly do situace, kdy uměle spotřebovávaly více elektřiny, než bylo nezbytně nutné.

„[Platba plné výše EEG přirážky] může ohrozit samotnou existenci středně velkých průmyslových společností. EEG tak vyvolává plýtvání elektřinou,“ varoval Pinkwart.

Dalším problémem je platba EEG přirážky i při spotřebě elektřiny z vlastních OZE, a to jak pro podniky, tak i pro fyzické osoby. Za každou spotřebovanou jednotku elektřiny například z vlastních fotovoltaických panelů na střeše rodinného domu musí být odvedena plná výše EEG přirážky.

„Má to charakter trestu. Politici by měli mít zájem na tom, aby společnosti samy vyráběly elektřinu z obnovitelných zdrojů a používaly ji pro své procesy. Měli bychom proces transformace uvítat a nikoli jej zatěžovat,“ tvrdí Pinkwart.

Ministr získal ve svých výrocích podporu například šéfa odborového svazu IG-BCE

Michael Vassiliadis, předseda odborového svazu IG-BCE. Zdroj: IG-BCE, Helge Krückeberg

Ministra hospodářství NRW podpořil mimo jiné šéf odborového svazu IG-BCE Michael Vassiliadis. Na cestě ke klimatické neutralitě je dle něj zapotřebí velké množství zelené elektřiny za konkurenceschopné ceny.

„Musíme osvobodit cenu elektřiny pro průmysl od všech jejích daní a poplatků. Zákon o obnovitelných zdrojích energie byl kdysi užitečný, ale nyní již není vhodný,“ uvedl Vassiliadis pro Handelsblatt.

EEG vyžaduje mnoho kompenzačních a pomocných mechanismů. Takto to podle něj nemůže dále fungovat. Šéf IG-BCE požaduje koncept konkurenceschopné evropské ceny průmyslové elektřiny.

„Pokud bude tento koncept existovat, mohou společnosti investovat do klimaticky neutrálních technologií samy a mohou také nést provozní náklady,“ dodal Vassiliadis.

Zdroj úvodní fotografie: Equinor