Německé plynové elektrárny jsou díky nízkým cenám plynu nasazovány pro pokrytí základního zatížení