Německo bude kvůli Energiewende k nyní plánovaným vedením potřebovat další severojižní propojení

DomůNěmeckoNěmecko bude kvůli Energiewende k nyní plánovaným vedením potřebovat další severojižní propojení

Německo bude k současným třem plánovaným severojižním přenosovým linkám potřebovat pro realizaci Enregiewende, neboli transformaci svého energetického sektoru, další, čtvrté, vysokonapěťové stejnosměrné severojižní propojení. Uvedl to Německý síťový regulátor Bundesnetzagentur (BNetzA).

BNetzA považuje dodatečné přenosové vedení vedoucí ze Šlesvicka-Holštýnska do Severního Porýní-Vestfálska za nezbytné, ačkoliv odmítla návrh provozovatelů přenosové soustavy (PPS) toto vedení vést dále na jih až do Bádenska-Württemberska. Analýzy regulátora ukazují, že současně všechny předchozí projekty jsou stále nezbytné, aby Německo uspělo se svým energetickým přechodem, uvedl viceprezident BNetzA Peter Franke.

V návrhu plánu na rozvoj přenosové soustavy (NEP) v Německu v letech 2019 až 2030 navrhli provozovatelé přenosových soustav čtvrté severojižní propojení jako jedno ze 164 opatření. BNetzA v rámci jejich přezkumu předběžně otevřela výsledky veřejné konzultace.

Rozšíření přenosové soustavy je považováno za jednu z největších překážek Německa pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a dosažení cíle podílu OZE ve výši 65 % na konečné spotřebě energie do roku 2030. Tři vedení vysokého napětí, A-Nord, SuedLink a SuedOstLink, pro zajištění přenosu elektřiny z větrných elektráren na severu země na průmyslový jih Německa jsou již plánována.

Pomalá realizace těchto projektů však může nakonec ohrozit celou Energiewende, uvedl v rozhovoru pro oEnergetice.cz Peter Hoffmann, odpovědný za zajišťování provozu přenosové soustavy společnosti TenneT, jednoho ze čtyř německých PPS.

Na jihu Německa dojde odstavením 3 zbývajících bloků jaderných elektráren v letech 2021 a 2022 k úbytku 4,2 GW instalovaného výkonu. Oblast se stane významně deficitní z hlediska výroby a spotřeby elektřiny, a bude tak závislá na importu z jiných částí Německa nebo ze zahraničí.

Problémem je, že Německá přenosová soustava je již dnes v severojižním směru zatěžována na hranici svých technických možností a například vybudování páteřního severojižního propojení SuedLink, které bylo přeplánováno jako kompletně podzemní, nebude uskutečněno před rokem 2025. Dle vyjádření obou zúčastněných provozovatelů je navíc tento termín realizovatelný pouze při dodržení „ambiciózního harmonogramu“.