Německý STEAG uzavírá 2,5 GW uhelných bloků a pokračuje ve spouštění baterií

8. listopad 2016, 18:04
DomůElektřinaNěmecký STEAG uzavírá 2,5 GW uhelných bloků a pokračuje ve spouštění baterií

Jeden z největších výrobců elektřiny v Německu, STEAG, požádal německého síťového regulátora (BNetzA) o ukončení provozu svých pěti černouhelných bloků o celkovém instalovaném výkonu 2,5 GW. Společnost zároveň informovala o spuštění již tří z šesti budovaných 15MW bateriových systémů určených k poskytování primární regulace frekvence. 

Německá energetická společnost STEAG, která v Německu provozuje zdroje o celkovém instalovaném výkonu 8 200 MW, požádala německého síťového regulátora o ukončení provozu svých pěti černouhelných bloků. Jedná se o bloky West 1 a 2 (2x 350 MW), Herne 3 (300 MW). Weiher 3 (724 MW) a Bexbach (780 MW).

Celkový instalovaný výkon uzavíraných bloků je tedy zhruba 2 500 MW, což je přibližně 40 % instalovaného výkonu všech černouhelných elektráren patřících STEAG.

BNetzA nyní rozhodne, zda mohou být elektrárny odstaveny nebo zda jsou důležité pro bezpečný provoz německé přenosové soustavy. Pokud bude odstavení povoleno, STEAG vyřadí elektrárny z provozu do konce roku 2017. Ve druhém případě by elektrárny byly umístěny do takzvané síťové rezervy, ve které jsou umístěny elektrárny, kterým nebylo ukončení provozu povoleno z důvodu udržení stability sítě.

STEAG uvádí jako hlavní důvod uzavření uvedených bloků změny způsobené energetickou politikou a přetrvávající nízké ceny elektřiny, které vedou k neefektivnímu provozu mnoha velkých konvenčních zdrojů v Německu.

Tři z šesti bateriových systémů jsou v provozu

STEAG instaluje u svých uhelných elektráren šest bateriových systémů o celkovém výkonu 90 MW. Zdroj: www.steag.com

STEAG v polovině října dále informoval o úspěšném zprovoznění již tří z šesti 15MW bateriových systémů, které buduje u svých uhelných elektráren.

Testy potřebné k získání licence na poskytování primární regulace frekvence od provozovatele přenosové soustavy proběhly ve všech třech lokalitách úspěšně a 45 MW baterií u elektráren Lünen, Herne a Weiher tudíž nyní může přispívat k udržení stability v německé elektrizační soustavě.

Lithium-ion bateriové systémy instalované společností STEAG jsou v Německu certifikovány podle pravidel pro bateriové systémy poskytující primární regulaci frekvence, které obsahují například požadavek na dodávku energie po dobu alespoň 30 minut.

První systém u elektrárny Lünen byl spuštěn koncem června. Celková kapacita plánovaných šesti systémů o celkovém instalovaném výkonu 90 MW bude zhruba 140 MWh. Investiční náklady tohoto projektu, který není podle STEAGu podpořen dotacemi, dosáhnou 100 milionů euro.

Úvodní fotografie: Bateriový systém instalovaný u uhelné elektrárny Lünen. Zdroj: www.steag.com