RWE bude za odstavení svých uhelných elektráren vyžadovat tučné odškodné

DomůNěmeckoRWE bude za odstavení svých uhelných elektráren vyžadovat tučné odškodné

Největší výrobce elektřiny v Německu, energetický gigant RWE, bude za odstavení svých uhelných elektráren navrhované uhelnou komisí požadovat tučné odškodné. Svoji cenu bude mít i případné zachování Hambašského lesa. Plyne to z vyjádření šéfa společnosti, Rolfa Martina Schmitze, z minulého týdne.

Schmitz očekává vysokou kompenzaci za předčasné vyřazení uhelných elektráren z provozu – mezi 1,2 a 1,5 miliardami eur (30,7-38,4 mld. korun) na gigawatt, přibližně dvojnásobek oproti odškodnění za odstavení hnědouhelných elektráren a jejich převedení do tzv. hnědouhelné rezervy, které probíhá od roku 2016. Elektrárny o výkonu 2,7 GW obdržely odškodnění ve výši 670 milionů euro (17,2 mld. korun) za GW  a mnozí němečtí politici tuto hodnotu považují za vodítko i pro další odstavování.

Schmitz nutnost navýšení odškodnění odůvodňuje nutností kompenzace za ovlivnění těžby hnědého uhlí.

„Skutečnost, že kompenzace za vyřazování dalších elektráren musí být výrazně vyšší než v minulosti, je zřejmá. Na rozdíl od dřívějších zásahů jsou nyní postiženy také hnědouhelné doly, další vyřazování hnědouhelných elektráren z provozu bude mít přímý vliv na povrchovou těžbu,“ uvedl Schmitz.

Uhelný důl Garzweiler, v pozadí uhelná elektrárna Grevenbroich-Frimmersdorf a -Neurath. Zdroj: Tagebau Garzweiler

Před několika týdny předložila tzv. uhelná komise závěrečnou zprávu. Orgán, který vedle zástupců z uhelného průmyslu a politiky zastupoval také environmentální organizace, do roku 2038 doporučuje postupné ukončení výroby elektřiny z uhlí.

Do roku 2023 mají být dle doporučení komise vyřazeny z provozu hnědouhelné elektrárny o instalovaném výkonu 3 GW, velká část z tohoto výkonu připadne právě na RWE. Dle Schmitze to bude pro RWE do roku 2023 znamenat snížení počtu zaměstnanců o 2700.

Komise ve svých doporučeních nespecifikovala výši odškodnění, což ji ponechává na dohodách mezi provozovateli elektráren, potažmo dolů a vládou.

I zachování Hambašského lesa má svou cenu

Povrchový důl Hambach. Autor: Johannes Fasolt, wikimedia commons

Současně chce Schmitz prozkoumat, zda je zachování Hambašského lesa vyžadované klimatickými aktivisty „technicky možné s ohledem na stabilitu, rekultivaci a vodní hospodářství.“ Také zde však očekává vysokou kompenzaci.

„Již je zřejmé, že zachování zbývající části lesa by stálo hodně peněz, ekonomický a provozní smysl to také nemá. Ale symboly mají svou cenu,“ uvedl Schmitz.

Uhelná komise označila zachování lesa Hambach za „žádoucí“. Les v Porýní se v posledních letech stal symbolem ochránců klimatu v boji proti uhlí. Klimatickým aktivistům se jeho kácení ve prospěch hnědouhelného dolu podařilo dočasné zastavit. RWE do podzimu 2020 vyhlásilo moratorium na jeho kácení. Schmitz zdůraznil, že zachování lesa nebude snadné. Mimo jiné by vyžadovalo „zcela nové plánování těžby hnědého uhlí“.

Demonstrace aktivistických organizací Attac a Ende Gelände proti výrobě elektřiny z hnědého uhlí v dole Hambach, rok 2017. Autor: Ende Gelände, Wikimedia Commons

Úvodní fotografie: Hnědouhelná elektrárna Niederaußsem společnosti RWE. Zdroj: RWE