Solární instalace v Německu klesají již čtvrtým rokem v řadě, pomoci mohou přeshraniční aukce

DomůElektřinaSolární instalace v Německu klesají již čtvrtým rokem v řadě, pomoci mohou přeshraniční aukce

V Německu přibylo v průběhu letošního října 109 MW nového výkonu ve fotovoltaických zdrojích, čímž navýšilo výkon přidaný za prvních 10 měsíců na 0,9 GW. Při současném tempu růstu tak země opět nedosáhne vládou stanoveného cíle v rozmezí 2,4 až 2,6 GW ročně. Německo tak hledá možnosti pro podporu solárních instalací i za svými hranicemi.

Nové instalace solárních elektráren v Německu klesnou v tomto roce s necelým gigawattem ke konci října již počtvrté v řadě. V loňském roce vzrostl výkon německých solárních zdrojů o 1,5 GW, což je nejnižší hodnota od roku 2008.

„Výroba elektrické energie z konvenčních zdrojů stále klesá ve prospěch obnovitelných zdrojů. Nicméně byly spuštěny některé konvenční elektrárny, což znamená, že navzdory jejich vyřazování z provozu byl v tomto sektoru růst,“ komentuje průběh Energiewende Jochen Homann, prezident německého regulátora Bundesnetzagentur.

Německo se nicméně snaží růst výkonu podpořit aukcemi pro velké pozemní instalace. Pět pilotních tendrů od roku 2015 tak přineslo projekty pozemních instalací o celkovém výkonu 800 MW, kdy cena elektřiny z posledního kola aukcí klesla pod 73 EUR/MWh.

Podle regulátora Bundesnetzagentur se velké pozemní instalace podílí na celkovém výkonu fotovoltaických elektráren v Německu 6 GW.

Německo hledá možnosti za svými hranicemi

Německu má pomoci v jeho energetickém přechodu k obnovitelným zdrojům, tzv. Energiewende, i zpřístupnění aukcí zahraničním projektům. V první pilotní aukci tak země nabídla své dotace solárním elektrárnám v Dánsku, jež mohou být na rozdíl od Německa instalovány i na zemědělsky využitelné půdě.

První přeshraniční aukce tak přinesla celkem pět projektů pozemních instalací o celkovém výkonu 50 MW s cenou elektrické energie 53,8 EUR/MWh, což je výrazně nižší hodnota než v případě posledního kola aukcí v samotném Německu.

Německo-dánská aukce tak byla první přeshraniční aukcí v Evropě pro elektřinu z obnovitelných zdrojů. Podle německého regulátora budou takovéto pilotní projekty velmi důležité pro získání praktických zkušeností se zaváděním přeshraničních aukcí v rámci EU.