Více než tři čtvrtiny (přesně 75,43 %) instalovaných zdrojů elektřiny v USA byly v prvním čtvrtletí roku 2015 obnovitelné zdroje energie (OZE). Vyplývá to z aktuální Zprávy o energetické insfrastruktuře vypracované kanceláří Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Celkový nový instalovaný výkon větrných, fotovoltaických, geotermálních a vodních elektráren připojený do sítě byl 1 229 MW. O zbylých 302 MW se postaraly plynové elektrárny.

Co se jednotlivých typů OZE týče, největší měrou se o nárůst instalovaného výkonu postaraly větrné elektrárny, a to 647 megawatty, což představuje více než polovinu výkonu nových OZE. 30 nových solárních elektráren připojených do sítě má celkový výkon 214 MW. Přibyla také jedna geotermální elektrárna s výkonem 45 MW a jedna vodní elektrárna s výkonem 21 MW.

Jedná se o hodnoty podobné nové připojené kapacitě v 1Q loňského roku, kdy instalovaný výkon OZE vzrostl o 1 422 MW a plynové elektrárny o 159 MW. Celkově v loňském roce tvořili OZE cca 50 % nové instalované kapacity.

Celkově je nyní v USA podíl OZE v celkové instalované kapacitě téměř 17 % – voda 8,5 %, vítr 5,7 %, biomasa 1,4 %, slunce 1,0 %. Co se týče podílu na celkové výrobě elektřiny v USA, EIA (Energy Information Administration) uvádí, že k 31. 12. 2014 představovala výroba OZE cca 13,2 % celkové netto produkce elektřiny v zemi. Je ovšem nutné dodat, že skutečný podíl OZE je pravděpodobně větší, jelikož EIA ve zmíněné hodnotě plně nezapočítává všechny menší decentralizované zdroje (např. solární panely na střechách domů).

Celkově se dá současný vývoj instalovaného výkonu zdrojů elektřiny v USA shrnout tak, že v posledních několika letech roste podíl OZE v energetickém mixu, zatímco podíl konvenčních zdrojů (např. uhelných a jaderných elektráren) klesá. USA tedy alespoň v této oblasti dlouhodobě pracují na snížování emisí CO2, kterých jsou po Číně druhým největším emitentem na světě.

 

Zdroj úvodní fotografie: www.huffingtonpost.com

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *