BNEF: Rozvojové země se stávají průkopníky v oblasti čisté energetiky

DomůObnovitelné zdrojeBNEF: Rozvojové země se stávají průkopníky v oblasti čisté energetiky

Podle nové studie Bloomberg New Energy Finance (BNEF) většina aktivit v oblasti obnovitelných zdrojů nyní probíhá mimo země OECD. Tyto změny jsou poháněny především inovativními politikami, nižšími náklady technologií a rostoucí poptávkou po elektřině.

Climatescope je projekt BNEF, který prostřednictvím hodnocením jednotlivých zemí vytváří index, jež zhodnocuje investiční podmínky v oblasti čisté energetiky v rozvojových zemích. Studie je každoročně v rámci projektu publikována již od roku 2012. Climatescope zkoumá 100 zemí, které OECD hodnotí jako méně rozvinuté a také Chile, Mexiko a Turecko, tedy celkem 103 zemí.

Rozvojové země jsou lídry v čisté energetice

Těchto 103 zemí v roce 2017 představovalo většinu přidaného instalovaného výkonu v čisté energetice. Tyto země také hrají klíčovou roli ve snižování nákladů v čisté energetice. V roce 2013 rozvojové ekonomiky přidaly 114 GW instalovaného výkonu různých zdrojů (jaderné elektrárny a elektrárny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, včetně vodních) s nulovými emisemi uhlíku. Z tohoto čísla solární a větrné elektrárny celkem představovaly 94 GW. Zároveň bylo v této oblasti uvedeno do provozu nejméně uhelných elektráren od roku 2006.

„Jedná se o poměrně náhlou změnu. Před pár lety někteří argumentovali, že méně rozvinuté země nemohou, nebo by dokonce neměly, rozšiřovat výrobu elektřiny ze zdrojů s nulovými emisemi uhlíku, protože tyto zdroje byly příliš drahé. Dnes tyto země vedou v rozmisťování těchto zdrojů, investicích, inovativních politikách a snižování nákladů.“

Dario Traum, projektový manažer Climatescope

Tato změna je poháněna zejména klesajícími náklady čistých technologií, zejména větrných a solárních v kombinaci s velmi vhodnými přírodními podmínkami v mnoha rozvojových zemích. Elektrárny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů pak v dotčených oblastech mohou konkurovat elektrárnám na fosilní paliva i bez dotací.

Podíl přírůstků instalovaného výkonu elektráren na fosilní paliva a větrných a solárních elektráren v rozvojových zemích. Zdroj: Bloomberg NEF

Na prvním místě je Chile

Průzkum Climatescope také zaznamenal vyšší investice v čisté energetice. V roce 2017 54 rozvojových zemí zaznamenalo investice do alespoň jednoho větrného parku a 76 zemí solární farmy s výkonem vyšším než 1,5 MW. Před deseti lety to bylo 20 zemí u větrných elektráren a 3 země v případě elektráren solárních.

Climatescope obsahuje bodovací systém, který měří, jak jednotlivé státy napomáhají rozvoji čisté energetiky v jejich státě. Bodují se vládní politiky, investice v oblasti čisté energetiky a odhodlání dekarbonizovat ekonomiku i přes síťová omezení. Za rok 2017 se na prvním místě umístilo Chile. Na druhém místě pak Indie a dále Jordánsko, Brazílie a Rwanda. Čína se v žebříčku umístila na sedmém místě.

Vývoj není jen pozitivní

Přes všechny výše zmiňované aktivity v oblasti čisté energetiky bylo v roce 2017 vyrobeno o 4 % více elektřiny v uhelných elektrárnách oproti předchozímu roku. Kromě jiného, dalších 193 GW instalovaného výkonu uhelných elektráren je nyní ve výstavbě.

Aby bylo dosaženo globálních cílů ve snižování emisí CO2, tak musí podle BNEF být nahrazeny již existující uhelné elektrárny, nestačí pouze zprovozňovat více elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Čína a Indie stále vyrábí většinu své elektřiny z uhlí. Přibližně 81 % instalovaného výkonu uhelných elektráren rozvojových zemí se nachází právě v těchto dvou zemích. V souvislosti s rostoucí poptávkou po energii a dostupnějších cenách energie bude uzavírání uhelných elektráren v těchto zemích velkou výzvou.