Cena přípojky DolWin6 pro větrné parky v německé části Severního moře bude o 15 % levnější, než tomu bylo u dřívejších projektů DolWin3 a BorWin3. Cena byla vysoutěžena v rámci nabídkového řízení a nejnižší cenu nabídla společnost Siemens.

Obdobně jako klesá cena offshore větrných parků, klesá i cena nutného připojení parku k přenosové soustavě na pevnině. Poslední vývoj v oblasti ukázal, že někteří developeři offshore větrných parků jsou ochotni stavět elektrárny i bez dotace. Vsázejí přitom na postupný růst velkoobchodních cen elektřiny a postupně se snižující ceny offshore parků.

K celkovým nákladům na stavbu parku je ale správné přičíst i cenu připojení k soustavě na pevnině. Tato cena je pak logicky vzhledem k větší vzdálenosti vyšší než například u onshore větrných parků nebo konvenčních elektráren.

Offshore větrné elektrárny

V poslední aukci, kterou vypsal německý a nizozemský provozovatel přenosové soustavy TenneT, se ukázalo, že i cena přípojek v čase klesá. Provozovatel uvedl, že díky snížení jednotkové ceny o cca 15 % ušetřil až 100 mil. EUR na celkových nákladech na přípojku.

„Pozorujeme kontinuální snižování ceny u našich offshore přípojek oproti našim předchozím projektům DolWin3 a BorWin3, které jsou stále ve výstavbě. Oproti těmto projektům nám vychází průměrné snížení ceny o 15 %.“
Lex Hartmann, člen správní rady TenneT

Celková cena projektu DolWin6 se dostala pod miliardu euro, zatímco srovnatelné projekty z dřívější doby se podle provozovatele soustavy TenneT cenově pohybovaly výrazně nad 1 mld. EUR.

Přípojka DolWin6 bude postavena jako stejnosměrné kabelové vedení o přenosové kapacitě 900 MW. Jeho celková délka je 90 km, z toho přesně polovinu tvoří podmořské vedení a polovina délky je provedena na pevnině.

DolWin6 je celkem třináctý projekt přípojky pro offshore větrné elektrárny společnosti TenneT. Z tohoto počtu je 10 projektů realizováno stejnosměrným přenosem.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *