Čína v loňském roce opět nedokázala lépe využívat své větrné a solární elektrárny

DomůElektřinaČína v loňském roce opět nedokázala lépe využívat své větrné a solární elektrárny

Množství elektrické energie, které nemohlo být dodáno čínskými větrnými a solárními elektrárnami do sítě kvůli nedostatečné síťové infrastruktuře, v loňském roce podle organizace Greenpeace opět vzrostlo. V případě větrných elektráren tak nebyla využita bezmála pětina jejich potenciálu.

Čína v minulém roce přislíbila, že zapracuje na sladění rytmu výstavby přenosových vedení a dalšího navyšování výkonu obnovitelných zdrojů tak, aby se zabránilo dalšímu omezování jejich výroby, které je dáno nedostatečnou přenosovou kapacitou.

„Modernizace sítí je nezbytně nutná, včetně flexibilnější fyzické struktury sítě, efektivních meziregionálních přenosových kapacit a smart provozu v dobách špičkového zatížení,“ řekla Yuan Ying z organizace Greenpeace.

Podle ekologického hnutí Greenpeace však v minulém roce stouplo množství nevyužité elektrické energie (tzv. curtailment) z větrných elektráren na 17 %, tedy více než dvojnásobek ve srovnání s 8 % z roku 2014. Například v severozápadní provincii Gansu dosáhla míra nevyužití větrných zdrojů dokonce 43 %.

Podobná situace nastává i při provozu solárních zdrojů, kdy omezování jejich výroby vzrostlo v letech 2015 a 2016 o 50 %. Podobně jako v případě větrných elektráren nebyl potenciál solárních zdrojů v Gansu a sousední provincii Xinjiang dostatečně využit, kdy více než 30 % z možné výroby nemohlo být dodáno do sítě.

Navzdory slabým sítím má výkon OZE i nadále růst

Podle zahraniční agentury Reuters oficiální fata ukazují, že výkon obnovitelných zdrojů v oblasti Zhangjiakou ležící na sever od Pekingu již nyní přesahuje čtyřnásobek hodnoty, kterou tamní síť dokáže zvládnout, přičemž v následujících letech má nadále růst.

Čína v prvním letošním čtvrtletí vyrobila ve větrných elektrárnách 62,1 TWh elektrické energie, v solárních 12,3 TWh. Přesto však podíl větrných zdrojů na výrobě za první tři měsíce letošního roku dosáhl pouze 4,3 %, v případě solárních jen 1,1 %.