Decentralizovaná fotovoltaika je letos v Číně na masivním vzestupu

DomůObnovitelné zdrojeDecentralizovaná fotovoltaika je letos v Číně na masivním vzestupu

Globální výkon fotovoltaických elektráren roste od roku 2010 s průměrnou roční mírou růstu 40 %, Čína má v tomto růstu vedoucí pozici. Od roku 2015 je první ve výrobě elektrické energie a v instalacích fotovoltaických elektráren. Celkem Čína ve fotovoltaice nainstalovala již 130 GWe.

Do roku 2017 Čína k rozvodné síti připojila solární elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 130 GWe. To je šestinásobek výkonu vodní elektrárny Tři soutěsky (22 500 MWe). Země tak již dosáhla svých cílů, které si stanovila původně do roku 2020.

Decentralizované fotovoltaické elektrárny v Číně rostou výrazně rychleji než velké fotovoltaické elektrárny. Do tzv. decentralizovaných fotovoltaických elektráren v Číně spadají střešní fotovoltaiky a elektrárny, které se zapojují do distribuční soustavy na hladině vysokého napětí. V roce 2017 byly nainstalovány decentralizované fotovoltaiky o celkovém instalovaném výkonu 19,4 GWe. To je čtyřikrát více než v roce 2016. Čínské decentralizované fotovoltaické elektrárny vyrobily celkem 13,7 TWh elektrické energie. To je dostatek elektrické energie pro Peking po dobu 7,5 měsíců. Decentralizované zdroje v současné době představují celkem 27,1 % (cca 35 GWe) celkového instalovaného výkonu ve fotovoltaice v Číně.

Růst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v Číně. Zdroj WRI

Decentralizované fotovoltaické systémy jsou v současné době nejvíce instalovány hlavně ve východní a jižní Číně. V těchto lokalitách je ekonomicky nejvíce prosperující a poptávka po elektrické energii je zde největší. Celkem 52 % (cca 18 GWe) instalovaného výkonu v decentralizovaných zdrojích je nainstalováno ve čtyřech provinciích – Če-ťiang (Zhejiang), Šan-tung (Shandong), Ťiang-su (Jiangsu) a An-chuej (Anhui).

Instalovaný výkon distribuční fotovoltaiky v jednotlivých čínských provinciích v MWe. Zdroj: WRI

Důvody masivního rozšíření decentralizované fotovoltaiky v Číně

1. Národní cíle

Dle akčního plánu, který byl zveřejněn v roce 2016, má být do roku 2020 nainstalováno 60 GWe v decentralizované fotovoltaice. Za stejné období bude vybudováno celkem 100 demonstračních projektů. Čína navíc v roce 2014 zahájila program pro zmírnění chudoby, který podporuje rodiny ve využívání fotovoltaiky pro vlastní spotřebu nebo pro prodej. Program poskytne rodinám 70 až 80 % částky z počáteční investice.

2. Státní a lokální dotace

K dosažení svých národních cílů vydala čínská vláda od roku 2013 řadu dotací, které pokrývají jak vnitrostátní, tak i nadnárodní úroveň. Státní dotace je nyní nastavena na 0,32 juanů (1 koruna) za kWh. Mnoho provincií, měst a obcí má svoje dotace pro fotovoltaiku, které se vyplácejí navíc ke stanovené státní dotaci. Lokální dotace se pohybují v rozsahu od 0,05 až 0,55 juanů (0,16 až 1,78 korun) za kWh, které se vyplací 2 až 20 let dle lokality. V polovině letošního roku Čína nicméně omezila podporu pro nové fotovoltaické elektrárny, v případě podporovaných decentralizovaných zdrojů došlo rovněž ke zastropování ročního objemu výkonu na 10 GW.

3. Snížení nákladů a zvýšení účinnosti

Snížení nákladů také činí decentralizovanou fotovoltaiku atraktivnější pro soukromé společnosti. Průměrná cena fotovoltaických modulů se snížila mezi roky 2010 a 2017 o 79 %. Vlivem technologických zlepšení došlo k významnému zvýšení účinnosti. Vlivem těchto faktorů byly průměrné náklady na solární energii v Číně v roce 2017 přibližně 0,5 juanu (1,62 korun) za kWh.

4. Ziskové obchodní modely

Čínské podniky instalují decentralizované zdroje tak, aby generovaly energii pro vlastní spotřebu, a tak dosahují značných úspor. V Číně se také objevují rozmanité aplikace fotovoltaiky. Patří sem například kombinace fotovoltaiky a rybářských aktivit, kombinace fotovoltaiky a zemědělství nebo kombinace fotovoltaiky a živočišné výroby.

Vývoj čínské fotovoltaiky

Navzdory pozoruhodnému úspěchu čínských solárních politik nedávné aktualizace přinesly obrovskou nejistotu ohledně toho, zda projekty decentralizovaných fotovoltaik budou i nadále růst takovým tempem.

Vzhledem k tomu, že cena fotovoltaických článků stále klesá, Čína urychluje snižování dotací. Od ledna se dvakrát snížila sazba státních dotací na decentralizovanou fotovoltaiku. Nyní je stanovena na 0,32 juanů (1 koruna) za kWh. To je pokles o 0,1 juanu (0,33 korun) za kWh oproti předchozí státní dotaci.

Vzhledem k nové situaci mají investoři do decentralizovaných fotovoltaik tři možnosti: spoléhat se na stávající lokální dotace, které mohou však v příštích letech vypršet a není jasné, zda budou prodlouženy nebo počkat na vyhlášení státních dotací na příští rok či zahájit výstavbu distribučních fotovoltaik bez dotací

Zdroj úvodní fotografie: WRI