Dovoz fotovoltaických modulů do USA roste, většina importu pochází z Asie

DomůObnovitelné zdrojeDovoz fotovoltaických modulů do USA roste, většina importu pochází z Asie

Dovoz fotovoltaických modulů do Spojených států v posledních let výrazně stoupal, přičemž importované moduly představují značnou část z instalovaného výkonu v tamních fotovoltaických elektrárnách. Většinu fotovoltaických modulů USA dováží z Asie, a to zejména z Malajsie, Číny a Jižní Korey.

Spojené státy podle dat vládní agentury U.S. Energy Information Administration (EIA) dovezly v roce 2016 fotovoltaické moduly o celkovém výkonu 13 GW(DC), tedy více než šestinásobek hodnoty z roku 2010, kdy dovezly přibližně 2 GW(DC). Dvě třetiny z předloňského dovozu přitom pocházely z Malajsie, Číny a Jižní Korey.

V letech 2015 a 2016 byl patrný pokles dovozu modulů z Číny a Tchaj-wanu, který mělo na svědomí zavedení antidumpingových cel proti importům z těchto zemí v roce 2014. Řada čínských společností tak přesunula svou výrobu do jiných asijských zemí, na které se cla nevztahovala. Ve výsledku tak USA začaly dovážet více modulů z Malajsie, Jižní Korey, Singapuru, ale například i z Německa.

Největší dovozci fotovoltaických modulů do Spojených států. Zdroj: EIA

Dovážený objem modulů EIA uvádí ve stejnosměrných hodnotách (DC), jelikož odráží výkon samotných modulů. V případě výkonu instalovaného ve fotovoltaických elektrárnách však agentura uvádí hodnoty výkonu střídavého (AC), který jsou elektrárny schopny dodávat do sítě. Vzhledem ke ztrátám spojeným s přeměnou stejnosměrného napětí na střídavé jsou hodnoty výkonu (AC) elektráren dle EIA v průměru o 10 až 30 % nižší ve srovnání se stejnosměrným výkonem fotovoltaických modulů.

Spojené státy dle EIA nainstalovaly v roce 2016 celkem 8 GW(AC) ve velkých fotovoltaických elektrárnách (obvykle zdroje o výkonu větším než 1 MW) a další 3 GW(AC) v malých zdrojích. Této hodnotě by dle EIA odpovídalo v přepočtu 14 GW stejnosměrného výkonu v modulech, což by znamenalo, že většina z elektráren zprovozněných v roce 2016 využívala panely z importovaných modulů.

Za výrazným nárůstem importu stojí především pokles cen fotovoltaických modulů mezi lety 2012 a 2013. Přestože ceny modulů v posledních letech spíše stagnovaly, k dalšímu výraznému poklesu spotových cen došlo v minulém roce.

Týdenní spotové ceny a roční průměry cen FV modulů ve Spojených státech. Zdroj: EIA

Cena fotovoltaických modulů ve Spojených státech poklesla mezi lety 2012 a 2016 o více než třetinu. Zatímco v roce 2012 dosahovala cena modulů 1,15 USD/W(DC), v předminulém roce klesla podle dat EIA v průměru na 0,72 USD/W(DC). Z týdenních spotových cen je dále patrný značný pokles cen i roce loňském. Otázkou nyní zůstává, jak se na ceně modulů projeví nová cla, které na začátku roku zavedl prezident Donald Trump.

Cena modulů nicméně tvoří pouze část celkové ceny fotovoltaické elektrárny, přičemž její poměr ke zbylým nákladům závisí zejména na velikosti zdroje. Kromě panelů, měničů a dalšího potřebného vybavení tvoří významnou část nákladů i takzvané soft costs, tedy náklady na práci, povolení, revize či připojení zdroje. Podle odhadů americké národní laboratoře pro obnovitelné zdroje (NREL) činil v roce 2016 podíl fotovoltaických modulů na celkové ceně zdroje 22 % v případě domácích instalací a 45 % v případě velkých instalací s fixními panely.

Celkové investiční náklady na fotovoltaické elektrárny v USA podle typu zdroje. Zdroj: EIA