Evropská komise schválila Litvě podporu ve výši 385 mil. EUR na výrobu elektřiny z OZE

DomůObnovitelné zdrojeEvropská komise schválila Litvě podporu ve výši 385 mil. EUR na výrobu elektřiny z OZE

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro statní podpory program, kterým je financována výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v Litvě. Opatření, které podporuje všechny druhy obnovitelných zdrojů v zemi, má pomoci dosáhnout klimatických cílů EU.

K 1. květnu letošního roku představí Litva nový systém podpor, který bude sloužit k rozvoji všech druhů obnovitelných zdrojů. Tento nový systém má pomoci zemi ve splnění cíle v oblasti OZE, tedy dosažení 38% podíl OZE na hrubé konečné spotřebě energie do roku 2025.

Litva svůj cíl pro rok 2020 ve výši 23 % překročila a dokonce se dohodla s Lucemburskem, že mu pomůže splnit jeho cíle ze svých přebytků. Nově spouštěný systém má být platný do června 2025, či do doby, kdy dojde k naplnění cílů OZE pro rok 2025. Tato podmínka slouží jako pojistka, že pokud by došlo k razantnímu boomu OZE, pak bude systém podpor možno včas ukončit.

„Systém podpory pomůže Litvě v přechodu k nízkoemisním a udržitelným dodávkám elektřiny, v souladu s cíli EU a a jejími pravidly,“ uvedla eurokomisařka Margrethe Vestager.

Podpora bude vyplácena ve formě prémie k tržní ceně elektřiny, jejíž úroveň bude nastavena aukcemi a která bude nezávislá na velikosti projektu a použité technologii.

Hodnota prémie má i své ohraničení a to takové, že nesmí překročit rozdíl mezi tržní cenou elektřiny v Litvě (referenční cena) a průměrnými výrobními náklady nejefektivnějších zdrojů OZE (maximální cena).

Jako tyto zdroje byly momentálně stanoveny litevským regulátorem offshore větné zdroje. Obě tyto ceny (referenční a maximální) budou stanoveny regulátorem před každým vypsáním nové aukce.