IEA: Světové investice do OZE dosáhly v roce 2016 dvojnásobku investic do fosilních paliv