IEA zveřejnila výroční zprávu Světový energetický výhled

DomůObnovitelné zdrojeIEA zveřejnila výroční zprávu Světový energetický výhled

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila tento týden zprávu Světový energetický výhled (World Energy Outlook), ve které popisuje „svět v energetické transformaci“. Koncept se, dle zprávy, odráží ve čtyřech hlavních velkých změnách v oblasti energetiky, které jsou hnány především rychlým rozšiřováním a snižováním pořizovacích cen „zelených“ technologií. 

Agentura zveřejňuje zprávu každoročně a predikuje v ní možný vývoj energetiky na několik let dopředu. V té letošní vychází z ohlášených vnitrostátních i mezinárodních energetických politik a zapracovává i pravděpodobný dopad Pařížské dohody o změně klimatu. Výhled zdůrazňuje čtyři rozsáhlé koncepce, které budou energetiku v budoucnosti ovlivňovat nejsilněji:

  • rychlé rozšiřování a klesající náklady na pořízení technologií produkujících tzv. čistou energii – v roce 2016 byl růst instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren (FVE) větší než u jakékoliv jiné formy výroby elektřiny, přičemž od roku 2010 náklady na pořízení FVE klesly o 70 % a větrné elektrárny o 25 %,
  • rostoucí elektrifikace energetiky – v roce 2016 se náklady spotřebitelů po celém světě na nákup elektřiny téměř vyrovnaly nákladům na ropné produkty,
  • přecházení k ekonomice orientované na služby (což je již dlouhodobějším trendem) a čistší energetický mix v Číně, která je největším světovým spotřebitelem energie,
  • přetrvávání produkce břidlicového plynu a ropy v USA, které si udržují pozici největšího světového producenta těchto dvou komodit, při současném snížení jejich cen.
Výhled predikuje změny v geografii energetické poptávky, přičemž největší navýšení lze očekávat u rozvojových zemí v čele s Indií. Zdroj: IEA

Rostoucí poptávka kryta OZE a zemním plynem

Jedním z pravděpodobně nejzajímavějších bodů výhledu je predikce IEA, že v příštích 25 letech bude rostoucí energetická poptávka uspokojována především obnovitelnými zdroji a zemním plynem.

Především solární energie je a bude jedním z nejlevnějších zdrojů elektřiny, a to především díky budoucímu rozšiřování tohoto typu výroben elektřiny v Číně a Indii. Naopak v Evropské unii to dle IEA bude po roce 2030 síla větru, která bude číslem jedna, co se týče výroby elektrické energie.

Elektromobilita versus ropa

Užívání osobních vozů poháněných elektrickou energií taktéž zaznamená v budoucnu další růst, a to v důsledku vládních podpor a klesajících cen baterií, které jsou do vozů instalovány.

Na druhou stranu ovšem růst v oblastech letectví, nákladní dopravy, petrochemie a námořní dopravy, což jsou odvětví stále vysoce závislá na pohonných hmotách vyrobených z ropy, zajistí, že svět se nejspíš na několik dalších desetiletí zcela nevymaní ze závislosti na fosilních palivech.

Autoři zprávy dále vysvětlují, že prim budou v energetickém průmyslu zcela jistě hrát především rozvojové země v čele s Indií. Ekonomika těchto zemí roste rapidním tempem, stejně jako jejich populace – díky vysokému stupni urbanizace vznikne, dle zprávy, každé čtyři měsíce městská zástavba o velikosti Šanghaje. Agentura shrnuje hlavní body zprávy v tomto videu.

Zdroj úvodního obrázku: flickr