Německé OZE stanovily nový rekord, když se v roce 2020 podílely na zatížení sítě téměř z 50 %

DomůObnovitelné zdrojeNěmecké OZE stanovily nový rekord, když se v roce 2020 podílely na zatížení sítě téměř z 50 %

Obnovitelné zdroje energie v Německu stanovily nový rekord, když jejich podíl na zatížení soustavy v roce 2020 dosáhl téměř 50 %. Tento rekordní podíl je částečně způsoben nižší spotřebou a výrobou elektřiny pramenící ze snížené aktivity průmyslu v době omezujících opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Uvádí to údaje německého síťového regulátora.

Podle dat Bundesnetzagentur (BNetzA), německého síťového regulátora dosáhl v roce 2020 podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na zatížení soustavy 49,3 %. To je více než o tři procentní body více než v roce 2019, kdy tento podíl dosáhl 46,1 %.

Tento rekordní podíl je částečně způsoben nižší spotřebou a tudíž i výrobou elektřiny. Díky prioritnímu výkupu elektřiny z OZE se výroba elektřiny z konvenčních zdrojů výrazně snížila, a v důsledku toho narostl podíl OZE. Výroba z konvenčních zdrojů energie činila 259,2 TWh, ve srovnání s rokem 2019 zaznamenala poklesl o 12,2 %.

Podíl elektřiny z OZE na zatížení soustavy se liší od podílu na hrubé konečné spotřebě elektřiny, který německá vláda používá jako ukazatel pro rozšiřování OZE dle EEG zákona. Zatížení soustavy nezaznamenává vlastní spotřebu elektráren ani průmyslové sítí, takže zde použitá výpočtová základna má tendenci vést k vyššímu podílu OZE ve srovnání s podílem na hrubé konečné spotřebě elektřiny.
Zatížení soustavy se počítá z čisté výroby elektřiny snížené o export z přenosové soustavy a čerpání přečerpávacích vodních elektráren, navýšený o import do přenosové soustavy.

Nejvíce přispěly pevninské větrné elektrárny

Celkově dosáhla výroba OZE v roce 2020 233,1 TWh, což je o 4,1 % více než 223,9 TWh z předchozího roku.

Nejvíce přispěly větrné elektrárny, zejména onshore (pevninské), které vyrobily 103,1 TWh, což je o 3,5 % více než v předchozím roce (99,6 TWh). Výroba z větrných elektráren na moři (offshore) byla o 11,2 % vyšší (26,9 TWh v roce 2020 oproti 24,2 TWh v roce 2019). Offshore a onshore větrné elektrárny dosáhly společně podílu 27,4 % na zatížení sítě.

Fotovoltaické elektrárny vyrobily v roce 2020 45,8 TWh o 9,3 % více než v roce 2019 (41,9 TWh). Celkové pokryly 9,7 % zatížení sítě. Zbývajících 12,2 % připadalo na biomasu, vodní elektrárny a další obnovitelné zdroje.

Pokles objemu exportované elektřiny, nová propojení

Německo bylo v roce 2020 opět čistým vývozcem elektřiny, když tento ukazatel dosáhl 18,9 TWh. Celkem Německo exportovalo 52,5 TWh (v roce 2019 to bylo 59,4 TWh) a importovalo 33,6 TWh (v roce 2019 24,2 TWh).  Ve srovnání s rokem 2019 (35,1 TWh) poklesl čistý vývoz o 46,2 %.

Od poloviny listopadu je Německá přenosová soustava nově přímo spojena s Belgickou soustavou. Propojení zajišťuje linka ALEGRo s přenosovou kapacitou 1 GW. Čistý export z Německa do Belgie činil od zahájení provozu této linky 0,4 TWh.

Díky podmořskému kabelovému vedení NordLink bylo také vloni vytvořeno přímé spojení mezi Německem a Norskem, které je od prosince ve zkušebním provozu. Uvedení 1,4GW linky do běžného provozu se očekává na jaře 2021. Až do konce roku 2022 má však mít německý TenneT možnost snížit jeho dovozní kapacitu směrem do Německa na nulu, důvodem jsou obavy o stabilitu německé soustavy.

Větrný park Havelland v Německu. Zdroj: Mainova